Inwoners betrekken bij klimaatadaptatie? Maak gebruik van NME-centrum uit de buurt!

Gepubliceerd 10 januari 2020

Om een stad klimaatbestendig te maken, hebben gemeenten ook de hulp nodig van inwoners. Maar hoe betrek je inwoners bij klimaatadaptatie? Gemeenten kunnen daarvoor hulp vragen aan lokale organisaties voor natuur- en duurzaamheidseducatie (NME-centra).

Hoe kunnen NME-centra gemeenten helpen?

Door heel Nederland zijn er lokale NME-centra. De mensen die daar werken, weten heel goed hoe je inwoners kunt betrekken bij onderwerpen zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit en waterbeheer. Ze kunnen overheidsprofessionals daarom goed helpen om hun gemeente samen met inwoners klimaatbestendig te maken. De vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO) organiseert kennisdeling tussen de NME-centra en andere partijen.

Bewoners betrekken doe je zo!

De professionals van NME-centra weten hoe je klimaatadaptatie in de straat, op scholen en op bedrijfsterreinen leuk maakt voor inwoners. Zo hielp NME-centrum Ulebelt de gemeente Deventer om wijken klimaatbestendig te maken, door inwoners ontwerpen te laten maken van hun eigen tuin en straat. In de gemeente Haarlemmermeer organiseerde NME-centrum NMCX een wedstrijd voor het ontwerpen van ‘waterproof’ tuinen met de regenton als uitgangspunt. En de gemeente Delft ontwikkelde de interactieve tentoonstelling ‘Klimaat in je straat’, samen met NME-centrum de Papaver. In deze tentoonstelling kunnen inwoners spelenderwijs inspiratie opdoen voor hun eigen tuin en straat. Meer voorbeelden vind je in dit inspiratiedocument (pdf, 5.2 MB) van vereniging GDO.

Wil je ook hulp van een NME-centrum?

Wil je inwoners betrekken bij klimaatadaptatie? En kun je daarbij goed deskundige hulp uit de buurt gebruiken? Zoek dan contact met een NME-centrum in jouw gemeente. Is er in je gemeente geen NME-centrum? Stuur dan een mail naar de vereniging GDO via info@vereniginggdo.nl. Zij brengen je dan in contact met een NME-centrum dat ook regionaal werkt.