Hoe borg je klimaatadaptatie in aanbestedingen en contracten?

Gepubliceerd 15 juni 2020

Werk je voor de overheid en wil je een gebied klimaatadaptief inrichten of ergens bijvoorbeeld klimaatrobuuste woningen bouwen? Dan kan de leidraad ‘Klimaatadaptatie in aanbestedingen en contracten’ van Tauw je helpen om klimaatadaptatie optimaal te borgen in de aanbestedingsprocedure.

Waarom deze leidraad?

Klimaatadaptatie is niet altijd goed geborgd in aanbestedingen en contracten van de overheid. Dat komt doordat de meeste klimaatadaptatiedeskundigen die bij de overheid werken, weinig weten over het inkoop- en aanbestedingsproces. Daardoor hebben ze ook weinig invloed op de manier waarop marktpartijen in het proces betrokken worden. Deze leidraad (pdf, 1.7 MB) helpt hen om daar verandering in te brengen.

Wat zijn de belangrijkste conclusies?

De onderzoekers van Tauw adviseren klimaatadaptatiedeskundigen om al meteen in het begin van het traject eisen op te stellen op basis waarvan marktpartijen een ontwerp kunnen maken. Die eisen kunnen bestaan uit:

  • Selectiecriteria: op basis daarvan kun je een partij selecteren die ervaring heeft met klimaatadaptief bouwen.
  • Programma van Eisen: daarin kun je aangeven waar een project aan moet voldoen.
  • Gunningscriteria: in de beoordeling beste prijs-kwaliteitsverhouding krijg je de mogelijkheid om klimaatadaptieve kwaliteiten extra te beoordelen.

Daarnaast adviseert Tauw om meteen al in het begin zoveel mogelijk samen te werken met alle betrokken partijen.

Hoe helpt deze leidraad?

Tauw heeft bij deze leidraad ook een notitie (pdf, 627 kB) geschreven. Daarin vind je per fase van een gebiedsontwikkeling de vragen die je jezelf als klimaatadaptatiedeskundige kunt stellen. Die helpen je om op het juiste moment na te denken over de manier van inkopen en aanbesteden. Daardoor kun je op tijd de juiste keuzes maken. Zo kun je alle kansen benutten om klimaatadaptatie optimaal in te zetten in alle projecten rondom een gebiedsontwikkeling.