Moeilijke klimaatwoorden? Gebruik de woordenlijst klimaatadaptatie in duidelijke taal!

Gepubliceerd 30 juli 2020

Ontharden, sponswerking en infiltratie. Ben je een klimaatadaptatieprofessional? Dan weet je vast wat deze woorden betekenen. Maar voor veel mensen zijn dat moeilijke woorden. Het Hoogheemraadschap van Delfland verzamelde moeilijke klimaatwoorden en bedacht een makkelijke uitleg.

Waarom vertaalt Delfland moeilijke klimaatwoorden?

Delfland vertaalt moeilijke klimaatwoorden om beter met andere partijen te kunnen samenwerken.  Alle overheden in Nederland bereiden zich voor op de effecten van klimaatverandering. Maar dat kunnen ze niet alleen. Ze werken samen met inwoners en ondernemers. En dat gaat makkelijker als je elkaar goed begrijpt.

Wil je meehelpen met de woordenlijst?

Op de woordenlijst Klimaatadaptatie in duidelijke taal (pdf, 97 kB) staan 28 moeilijke woorden en hun betekenissen. Weet je een moeilijk klimaatwoord dat nog niet op de woordenlijst staat? Dan kun je dit woord aanmelden bij Delfland. Zij laten het dan vertalen naar duidelijke taal.