Klimaatinclusief investeren: het nieuwe normaal in de metropoolregio Amsterdam

Gepubliceerd 18 mei 2020

Op dit moment worden er al investeringsbeslissingen genomen die bepalen hoe de Metropoolregio Amsterdam eruitziet na 2050. Maar klimaatadaptatie wordt nu nog niet meegenomen in deze financiële beslissingen. Dat is met het veranderende klimaat wel nodig! Maar hoe doe je dat? Om daarachter te komen, heeft de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een project georganiseerd: Resilience by Design. Op 12 maart heeft een jury twee teams geselecteerd die hier in de zomer van 2020 een antwoord op zullen geven.

Welke teams gaan de uitdaging aan?

Een jury van bestuurders, investeerders en experts heeft uit de inzendingen twee teams geselecteerd: D.efac.to en One Architecture. Beide teams zijn multidisciplinair en bestaan uit verschillende organisaties en experts, om vanuit zoveel mogelijk invalshoeken tot de beste oplossingen te komen.

Wat gaan de teams de komende maanden doen?

In vier maanden zullen beide teams laten zien wat er fout gaat als de MRA investeringsbeslissingen over gebiedsontwikkelingen blijft nemen op de manier zoals we die kennen. Ze kijken daarbij naar de huidige scenario’s van nu tot 2100. Ook laten ze zien waarom het nodig is om klimaatadaptatie mee te nemen in deze beslissingen. Het team van D.efac.to richt zich daarbij op het landelijk gebied in de MRA. Het team van One Architecture kijkt naar de stedelijke omgeving. Met aansprekende en inspirerende ruimtelijke ontwerpen laten ze zien dat het mogelijk en zelfs volkomen normaal is om klimaatinclusief te investeren!

Waarom dit project?

De mogelijke gevolgen van het veranderende klimaat worden nog niet meegenomen in de investeringsbeslissingen binnen de MRA in infrastructuur, wonen, landbouw, energie, en natuur. Om ervoor te zorgen dat klimaatadaptief investeren het nieuwe normaal wordt, heeft de MRA voor een unieke route gekozen: wat gebeurt er als we ontwerpers, klimaatadaptatie-experts en financiële experts bij elkaar brengen om deze uitdaging op te pakken? Door professionals van verschillende disciplines op die manier samen te brengen, verwacht ze dat er de meest creatieve en integrale oplossingen uit zullen komen. Het project ‘Resilience by Design’  is half april 2020 online van start gegaan.

Wat gebeurt er met de resultaten?

Houd dit project in de gaten: in de zomer van 2020 kun je de resultaten onder andere op het Kennisportaal zien! De resultaten van het project worden gebruikt voor de verstedelijkingsstrategie van Rijk en regio, en de uitvoeringsagenda’s in de regio. Het project is ook onderdeel van het programma MRA klimaatbestendig. Het is mede mogelijk gemaakt door de versnellingsgelden van het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie.