Routekaart om steden gezamenlijk klimaatbestendig te maken

Gepubliceerd 5 oktober 2020

Bestuurskundigen van de Erasmus School hebben onderzoek gedaan naar Amsterdam Rainproof en Water Sensitive Rotterdam. Dit zijn kleine en flexibele organisaties die zich met waterbeheer bezighouden door verschillende partijen bij elkaar te brengen en nieuwe netwerken te creëren. Met behulp van de resultaten hebben de onderzoekers een routekaart ontwikkeld met tien lessen over succesfactoren en barrières. Deze routekaart laat zien wat overheden kunnen doen om samen met andere partijen de stad mooier en klimaatbestendiger te maken.

Wat was het doel van het onderzoek?

Het doel van het onderzoek was om te leren hoe stedelijke klimaatadaptatie succesvol kan zijn en tegen welke problemen je aanloopt? Ook wilden de onderzoekers weten hoe je ervoor kunt zorgen dat klimaatadaptatie een vast onderdeel van waterbeheer wordt. En wilden ze weten hoe je de aanpak van Amsterdam Rainproof en Water Sensitive Rotterdam mainstream maakt.

Wat zijn grensobjecten?

Grensobjecten zijn kleine en flexibele organisaties met medewerkers met verschillende professionele achtergronden. Een deel is direct als ambtenaar verbonden aan de gemeente. Maar er werken ook waterbeheerders, ontwerpers, architecten en programmanagers.

Wat is de routekaart?

De routekaart is een infographic met tien lessen om andere partijen aan een klimaatbestendige stad te laten werken. Hij is bedoeld voor overheden die bezig zijn met klimaatadaptatie. De eerste les is bijvoorbeeld om stadmakers, wijkambassadeurs en professionals uit grote organisaties te benaderen. Door mensen met veel contacten in de stad in te schakelen kun je een groot netwerk opzetten. De laatste les is dat je bekijkt of je aanpak nog werkt en of je het grensobject niet moet veranderen.

Wat zijn de conclusies?

De grensobjecten Amsterdam Rainproof en Water Sensitive Rotterdam zijn volgens de onderzoekers een nieuwe ontwikkeling in het Nederlandse waterbeheer. Ze verwoorden de opgaven voor klimaatadaptatie op een positieve manier en ontwikkelen nieuwe praktijken in de stad waar publieke en private partijen bij aansluiten. De netwerken zijn wel erg afhankelijk van enthousiaste deelnemers en deze nieuwe manier van werken is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. Doordat de grensobjecten los van de overheid werken, kan het in een later stadium lastig zijn om het contact weer aan te halen. De routekaart kan daar een positieve rol bij spelen.