Doe mee met de Steenbreektrofee 2020

Gepubliceerd 4 mei 2020

Er gebeurt veel om Nederlandse steden en dorpen groener, gezonder en klimaatbestendiger te maken. Maar wat allemaal? Om daarachter te komen, organiseert de Stichting Steenbreek sinds 2016 de Steenbreektrofee. Heb je zelf een project uitgevoerd om een straat, wijk, dorp of stad te vergroenen? Doe dan mee aan de Steenbreektrofee! Je kunt je aanmelden tot 10 juli 2020. Lees hieronder meer over de Steenbreektrofee, hoe je je aanmeldt en waar de jury op let bij de beoordeling.

Wat is de Steenbeektrofee?

De Steenbreektrofee is een initiatief van de Stichting Steenbreek. Deze stichting begon in 2015 als Operatie Steenbreek. Het doel van de stichting was om actie te voeren tegen de trend die er bestond om tuinen te betegelen. In 2019 is de stichting samengegaan met Stichting Entente Florale Nederland onder de naam Stichting Steenbreek. Toen heeft ze haar doelstelling verbreed: maak de omgeving klimaatadaptief en verbeter tegelijk de biodiversiteit, met concrete groene acties. Het thema van de Steenbreektrofee is dit jaar ‘Samen voor meer groen in de buurt’. Alle inzendingen dienen weer als inspiratie en voorbeeld voor anderen.

Wie kunnen er meedoen?

De wedstrijd is bedoeld voor alle gemeenten, waterschappen, provincies en partners die zich hebben aangesloten bij Stichting Steenbreek. Het project mag klein of groot zijn: je mag een initiatief in een straat of wijk aanmelden, maar ook een project op het niveau van een dorp of stad. En ook aangesloten buurtverenigingen, wijkorganisaties of corporaties kunnen meedoen. Het project moet al uitgevoerd zijn.

Hoe meld je je aan?

Je kunt je aanmelden tot 10 juli 2020, via operatiesteenbreek.nl. In augustus 2020 komen de leden van de jury bij elkaar om de inzendingen te beoordelen en te nomineren. Daaruit kiezen ze drie voorbeelden die ze in september gaan bezoeken. De winnaar maken ze bekend tijdens de Nationale Groendag op 15 oktober in Oss.

Wat kun je winnen?

Als winnaar van de Steenbreektrofee 2020 ontvang je de wisseltrofee. Daarnaast krijg je media-aandacht met onder andere een uitgebreid artikel in de Steenbreekspecial van Vakblad Groen. Tot slot biedt de stichting je als waardering een boom en vaste planten aan.

Waar let de jury op?

De jury bestaat uit professionals die elk hun eigen specialisme en kennis hebben. De jury let bij de beoordeling onder andere op het volgende:

  • Het project zorgt ervoor dat inwoners actief meedoen. Het doel daarvan kan zijn om meer draagvlak te krijgen voor vergroening. Het doel kan ook zijn om inwoners zelf een actieve rol te laten spelen in de planvorming of het beheer van het project.
  • Het project draagt bij aan de gezondheid en sociale cohesie in een buurt. Bijvoorbeeld groen als ontmoetingsplek en een omgeving die uitdaagt om te bewegen of te herstellen.
  • Het project stimuleert de biodiversiteit.
  • Het project zorgt ervoor dat verharding in private en publieke ruimten plaatsmaakt voor groen.
  • Groen en water worden gebruikt voor klimaatadaptieve maatregelen. Bijvoorbeeld maatregelen om water op te vangen, droogte te bestrijden of hittestress te voorkomen.
  • Het project stimuleert vergroening in de stedelijke omgeving om het woon- en werkklimaat te versterken. Denk bijvoorbeeld aan de vergroening van wooncomplexen, bedrijventerreinen en kantoorgebieden.
  • De samenwerking staat centraal bij de uitvoering tussen de verschillende betrokken partijen.