Stresstesten in kaart

Gepubliceerd 2 november 2020

In heel Nederland zijn overheden bezig met het uitvoeren van klimaatstresstesten. Vanaf nu kun je op een monitorkaart zien welke stresstesten er in Nederland zijn uitgevoerd. Ontbrekende stresstesten kunnen gemakkelijk worden toegevoegd.

Overzicht van stresstesten in heel Nederland

Op de kaart kun je zien welke gemeenten, waterschappen, werkregio’s en provincies in Nederland een klimaatstresstest hebben uitgevoerd. Wil je van een gemeente of regionale overheid weten of er een stresstest is uitgevoerd? Dan moet je in de kaart op die gemeente of op dat gebied klikken. Je ziet dan welke thema’s in de stresstesten zijn onderzocht: hitte, droogte, wateroverlast en/of overstroming. En als de resultaten van een stresstest openbaar zijn, kun je die via een link bekijken.

Staat een stresstest er nog niet op?

Als er van een gebied geen stresstest beschikbaar is, kan het best zijn dat er toch al wel een stresstest is uitgevoerd. Maar de gegevens van die stresstest zijn dan niet bij ons bekend. In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is afgesproken dat alle uitgevoerde stresstesten openbaar worden gemaakt. Mist de stresstest van jouw gemeente, waterschap, werkregio of provincie? Dan kun je deze alsnog toevoegen aan de kaart via dit formulier. Via hetzelfde formulier kun je ook nieuwe informatie toevoegen.

Waarom ook alweer een stresstest?

Alle overheden hebben in het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie afgesproken dat heel Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. De eerste stap die overheden daarvoor zetten, is het uitvoeren van een klimaat-stresstest. Die laat zien hoe kwetsbaar een gebied is voor extreme neerslag, hitte, droogte en overstroming. Het geven van dit inzicht is de eerste ambitie van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Op basis van de stresstest kun je volgende stappen nemen die je helpen om de juiste maatregelen te nemen tegen de gevolgen van klimaatverandering.


Meer informatie