Steeds meer verzakkingen door de toenemende droogte

Gepubliceerd 11 september 2020

De laatste paar jaar daalt de bodem in verschillende delen van het land veel sneller dan gedacht. Dat komt door de toenemende droogte. Door de bodemdaling komen huizen, leidingen, wegen en andere infrastructuur in gevaar.

Waar daalt de bodem, en hoe komt dat?

De bodem daalt de laatste jaren vooral snel in de veengebieden in West- en Noord-Nederland. Maar ook de zandgronden in Noord- en Oost-Nederland beginnen steeds meer te dalen. Dat blijkt uit een nieuwe bodemdalingskaart van onderzoekers aan de TU Delft. Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met periodes van droogte. Het gevolg daarvan is dat het grondwaterpeil zakt, wat ervoor zorgt dat de bodem verdroogt en daalt.

Welke schade veroorzaakt dit?

Door bodemdaling verzakken veel straten, bruggen, rioleringen, leidingen en gebouwen. Die verzakkingen veroorzaken enorm veel schade, en die schade neemt de laatste jaren sterk toe. Volgens het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) is er een kans dat er bij 1 miljoen woningen schade komt aan de funderingen. De kosten daarvoor berekent het KCAF op gemiddeld € 80.000 per woning.

Probleem voor huizenbezitters

Vooral woningen in oude stads- en dorpskernen op de veengronden in het Groene Hart en in Friesland zijn kwetsbaar. De woningen die gebouwd zijn voor 1970 lopen het grootste risico, omdat die vaak op houten palen gefundeerd zijn. Houten palen rotten weg door verdroging, waardoor de fundering inzakt. Dit is een groot probleem voor de bezitters van die huizen. Zij moeten de schade meestal helemaal zelf betalen. Gemeenten hebben vaak te weinig financiële middelen hiervoor.

Is jouw gemeente gevoelig voor verzakkingen?

Wil je weten of jouw gemeente gevoelig is voor bodemdaling? Op bodemdalingskaart.nl kun je zien hoe snel de bodem op verschillende plekken in Nederland daalt. En in de Klimaateffectatlas kun je onder het tabblad ‘droogte’ bekijken op welke plekken er een groot risico is op paalrot. Wil je inschatten wat de kosten voor jouw gemeente zijn voor bijvoorbeeld schade aan funderingen door droogte? Of schade aan wegen en riolering? Ga dan naar de Klimaatschadeschatter.