World Economic Forum | grootste wereldwijde risico’s door milieu- en klimaatproblemen

Gepubliceerd 27 januari 2020

De grootste wereldwijde risico’s worden veroorzaakt door milieu- en klimaatproblemen. Dat staat in de 15e editie van het ‘Global Risks Report’ van het World Economic Forum (WEF). Dit rapport (pdf, 5.2 MB) verschijnt elk jaar voordat de bijeenkomst van het WEF in Davos begint.

Wat zijn de drie grootste risico’s?

De drie grootste risico’s voor de wereld in de komende tien zijn allemaal gebeurtenissen die te maken hebben met milieu en klimaat. Het gaat om de volgende risico’s:

  • Extreme weersomstandigheden
  • Overheden en bedrijven die geen effectieve maatregelen toepassen voor klimaatadaptatie en -mitigatie
  • Biodiversiteitsverlies op grote schaal

In het rapport staat dat klimaatverandering harder toeslaat en sneller plaatsvindt dan verwacht. Zoals het er nu uitziet is de wereldwijde temperatuur in 2100 met 3 °C gestegen. Dat is twee keer zoveel als de temperatuurgrens die volgens klimaatexperts nodig is om de meest ernstige gevolgen te voorkomen. Andere gebeurtenissen met grote gevolgen die hoog op de risicoranglijst staan zijn: massavernietigingswapens, watercrises, grootschalige cyberattacks, grote natuurrampen en milieurampen die de mens veroorzaakt.

Hoe zijn de risico’s bepaald?

Het WEF gebruikt de volgende definitie voor een wereldwijd risico: een onzekere gebeurtenis of omstandigheid met grote negatieve gevolgen binnen de komende tien jaar voor meerdere landen of industrieën. Zo’n 1000 experts hebben via een enquête de risico’s bepaald. Deze experts werken bij bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Zij bepaalden de grootte van de risico’s door in de enquête twee vragen te beantwoorden:

  1. Hoe groot is de kans dat de gebeurtenis plaatsvindt?
  2. Hoe groot zijn de gevolgen als de gebeurtenis plaatsvindt?

De kans en het gevolg bepalen samen hoe groot het risico is. Het diagram hieronder laat zien hoe de verschillende risico’s beoordeeld zijn. De horizontale as van het diagram geeft aan hoe groot de kans is (likelihood) en de verticale as hoe groot de gevolgen zijn (impact). Rechtsboven in het diagram staan dus de grootste risico’s: de kans dat deze gebeurtenissen voorkomen is groot én ze leiden tot grote gevolgen.

WEF: focus meer op de lange termijn

In het rapport staat dat het wereldwijde geopolitieke landschap ontregeld is en dat de machtsverhoudingen veranderen. De twee grootste risico’s voor het jaar 2020 zijn volgens de experts economische conflicten tussen grootmachten en politieke polarisatie binnen landen. Het WEF waarschuwt voor strategieën die zich alleen richten op het eigenbelang en het behalen van geopolitiek voordeel. Als landen en partijen zich te veel op de korte termijn blijven richten, wordt het steeds moeilijker om de langetermijnrisico’s tegen te gaan.