Belastingvoordeel voor groene daken en gevels

Gepubliceerd 26 januari 2021

Ondernemers kunnen met belastingvoordeel investeren in klimaatadaptieve en milieuvriendelijke maatregelen. Dat kan via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Op de Milieulijst 2021 en de online tool van de Milieulijst kun je lezen welke investeringen via deze regelingen in aanmerking komen voor belastingvoordeel. In 2021 zijn daar twee investeringen bij gekomen: groene daken en groene gevels bij woningen.

Wat is de Milieu-investeringsaftrek (MIA)?

Als je gebruikmaakt van de MIA hoef je minder belasting te betalen. Een deel van het geld dat je uitgeeft aan een klimaatadaptief bedrijfsmiddel of een milieuvriendelijke techniek kun je namelijk met behulp van de MIA van je winst aftrekken. Een bedrijfsmiddel is elke investering in je bedrijf die niet bedoeld is om te verkopen, maar die je bedrijf nodig heeft. Denk daarbij aan een bedrijfspand, gereedschap of een auto. Maar ook met een vernieuwende, milieuvriendelijke of klimaatadaptieve techniek kun je in aanmerking komen voor de MIA.

Wat is de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)?

Als ondernemer kun je de kosten van een investering afschrijven van je winst. Normaal gesproken moet je deze kosten over meerdere jaren uitgespreid afschrijven. Maar met de Vamil kun je als ondernemer in het jaar dat het jou uitkomt tot aan 75 procent van de kosten van een milieuvriendelijke en klimaatadaptieve investering van de winst afschrijven. Met de Vamil kun je dus zelf bepalen of je snel of langzaam afschrijft. Dat kan je veel geld schelen.

Klimaatadaptieve maatregelen in de stad…

In de stad zijn er allerlei klimaatadaptieve maatregelen waarin je met belastingvoordeel kunt investeren via de MIA en de Vamil. Deze maatregelen hebben vooral te maken met het tegengaan van hittestress en extreme neerslag. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen om water te bufferen, een infiltratiesysteem of aanpassingen om je bedrijfspand te verduurzamen.

… en op het platteland

Ook voor boeren zijn de MIA en de Vamil interessant, bijvoorbeeld als je verzilting van het grondwater en de bodem wilt tegengaan. En als je een te hoge of te lage grondwaterstand wilt voorkomen, dan kun je als boer met belastingvoordeel investeren in ‘Omgekeerde, onderwater- of peilgestuurde drainage'. Hetzelfde geldt voor groente- en fruittelers die hun kassen klimaatadaptief willen maken.

Nieuw in 2021: MIA en Vamil ook voor klimaatadaptieve woningen

Vanaf 2021 kun je ook gebruikmaken van de MIA en de Vamil als je investeert in klimaatbestendige woningen. Deze maatregelen zijn niet alleen interessant voor bedrijven maar ook voor woningcorporaties. Het gaat om deze twee maatregelen:

  • Groen dak: een groen dak vangt regenwater op, wat wateroverlast tegengaat. Ook kunnen de planten op het dak de lucht zuiveren.
  • Groene gevel: groene gevels zuiveren de buitenlucht en isoleren de woning. Een woning met een groene gevel zorgt voor koelte tijdens een hittegolf. Groene gevels zijn ook fijn voor vogels en vlinders, en vergroten daarmee de biodiversiteit.

Op de Milieulijst 2021 vind je nog veel meer maatregelen waarmee de overheid groene investeringen probeert te stimuleren, zoals het vergroenen van een bedrijventerrein en maatregelen die de biodiversiteit versterken.