Brief van minister aan Tweede Kamer over voortgang klimaatadaptatie

Gepubliceerd 14 mei 2021

Wat hebben we tot nu toe bereikt met de Nationale Adaptatiestrategie (NAS) en het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie? Afgelopen woensdag 12 mei heeft minister Van Nieuwenhuizen de Tweede Kamer hierover een brief gestuurd.  Zij zegt daarin dat het bewustzijn over de urgentie van klimaatadaptatie de afgelopen jaren sterk is toegenomen en geeft in de brief voorbeelden van geboekte resultaten. Bij de brief zitten twee bijlagen: één over het platform Samen Klimaatbestendig en één over dit kennisportaal.

Voorbeelden van geboekte resultaten

De minister noemt veel verschillende voorbeelden. Zo vertelt ze dat de helft van de werkregio’s dit jaar een aanvraag gaat indienen voor de tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie. Daarna gaat ze in op de belangrijkste resultaten van de verschillende uitvoeringspilots. Verder vertelt ze over de landelijke campagne Een groener Nederland begint in je eigen tuin, met als onderdeel het NK Tegelwippen. En ze noemt de afspraak van verschillende ministeries voor een zesjarig programma om de effecten van klimaatverandering op verschillende sectoren te monitoren. Ze vertelt ook kort over het Nationaal Water Programma 2022-2027, de mondiale Climate Adaptation Summit en de aandacht voor klimaatadaptatie op andere beleidsterreinen, zoals nieuwbouw en cultureel erfgoed.

Drie jaar platform Samen Klimaatbestendig

Klimaatadaptatie komt steeds meer op gang, mede dankzij de netwerkaanpak van het platform Samen Klimaatbestendig. Tegelijk is het duidelijk dat er ook nog een hoop te halen valt uit de mogelijkheden die er zijn om effectief samen te werken. Het platform dat is opgericht in 2018 bouwt aan een publiek-privaat netwerk van ‘klimaatwerkers’. Het doel ervan is dat lokale overheden en private sectoren makkelijker kennis en ervaringen uit de praktijk met elkaar uitwisselen. Ook wil het platform nieuwe strategische samenwerkingen stimuleren en succesfactoren opschalen. In de bijlage staan de acties van Samen Klimaatbestendig gepresenteerd vanuit negen verschillende trends.

Vijf jaar Kennisportaal Klimaatadaptatie

Het Kennisportaal Klimaatadaptatie is in vijf jaar tijd uitgegroeid tot een bekende informatiebron voor iedereen die werkt aan klimaatadaptatie. Het portaal werd in de eerste jaren door zo’n 10.000 tot 20.000 personen per jaar bezocht. Inmiddels is dat aantal gegroeid tot ruim 90.000 bezoekers per jaar. Je kunt er meer dan 100 hulpmiddelen vinden en bijna 300 voorbeeldprojecten bekijken. Veel van de informatie is ook in het Engels beschikbaar; zo’n 12 procent van de bezoekers komt uit het buitenland. In de bijlage vind je een uitgebreid overzicht van de resultaten.