Deltaprogramma 2022: Iedere schop in de grond klimaatbestendig

Gepubliceerd 21 september 2021

“De urgentie van ons werk neemt toe en daarvoor is geld nodig.” Dat zei deltacommissaris Peter Glas tijdens Prinsjesdag. In het Deltaprogramma 2022 staat dat er de komende jaren 800 miljoen euro extra nodig is voor de uitvoering van het Deltaprogramma. Daarna is structureel 100 miljoen euro per jaar nodig. “In het licht van klimaatverandering is het onverantwoord om vertraging op te lopen; er is juist een versnelling nodig”, aldus Glas.

Het Deltaprogramma 2022 is op Prinsjesdag aangeboden aan de Tweede Kamer, door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Koning Willem-Alexander sprak in zijn troonrede over de recente overstromingen in Limburg, als gevolg van klimaatverandering. Ook de deltacommissaris noemde Limburg, evenals het recente klimaatrapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). “Ik vraag de overheid, burgers en bedrijven met klem om extra inspanningen voor klimaatadaptatie.”

Volgens de deltacommissaris is een meer dwingende aanpak van het kabinet nodig om ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met weersextremen en een stijgende zeespiegel, en met hogere en lagere afvoeren in de rivieren. De waterbeheerders moeten bij woningbouwplannen direct aan tafel zitten, vindt hij, zodat woningen op de juiste plek worden gebouwd. Ook moeten er in nieuwe woonwijken voldoende maatregelen worden genomen om overtollig water bij stortbuien op te vangen en vast te houden voor droge periodes. De deltacommissaris adviseert het kabinet eveneens om geld uit te trekken voor onderzoek naar de gevolgen van de klimaatverandering op de lange termijn voor de grensoverschrijdende rivieren. “Het is belangrijk om hierover kennis te verzamelen, ook internationaal. Want het deltaprogramma stopt wel bij de landsgrenzen, maar de rivieren natuurlijk niet.”


Meer informatie