Documentaire City Deal Klimaatadaptatie in première tijdens CAS 2021

Gepubliceerd 26 januari 2021

Hoe kunnen we onze steden beschermen tegen de gevolgen van het veranderende klimaat? De afgelopen vier jaar heeft het netwerk van de City Deal Klimaatadaptatie gewerkt aan het beantwoorden van deze vraag. Het netwerk deelt nu de kennis en inzichten die het heeft opgedaan in de vorm van een documentaire: The Climate Resilient City Explained.

In première tijdens de CAS 2021

Als afsluiting van de City Deal Klimaatadaptatie gaat de documentaire in première tijdens de Climate Adaptation Summit die deze week plaatsvindt. De Nederlandse overheid organiseert deze internationale conferentie in nauwe samenwerking met het Global Center on Adaptation. Het doel: zorgen dat onze wereld de gevolgen van klimaatverandering beter kan doorstaan. Tijdens deze top hebben meer dan dertig wereldleiders hun steun uitgesproken om de komende tien jaar serieus werk te maken van klimaatadaptatie, zoals de Duitse bondskanselier Merkel, de Britse premier Johnson, de Franse president Macron, de Chinese vice-premier Han Zheng en de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry. Tijdens de conferentie zijn er veel verschillende online activiteiten waaraan je kunt meedoen. Zie voor meer informatie de website cas2021.nl.

Perspectieven van verschillende partijen

De documentaire vertelt je in 25 minuten welke partijen een rol spelen bij het klimaatbestendig maken van een stad en wat zij daarvoor doen. Dit zijn veel verschillende partijen en ze hebben elkaar allemaal nodig: de Rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen, gebiedsontwikkelaars, woningcorporaties, bedrijven, de financiële sector, de bouwsector, kennisinstellingen, natuurbeheer en burgers. Om al deze perspectieven onder de aandacht te brengen, laat de documentaire zeventien verschillende sprekers aan het woord. Van burgemeester Aboutaleb en minister Cora van Nieuwenhuizen tot een woningcorporatie, experts op het gebied van waterveiligheid en een actieve bewoner van Zwolle. Elke spreker vertelt zijn eigen rol en visie op klimaatadaptatie.

In het Engels en Nederlands

Het netwerk wil met de City Deal Klimaatadaptatie ook op internationaal niveau een betekenisvolle rol spelen en wisselt ook kennis en ervaringen uit met andere steden in de wereld. Zo wil het bijdragen aan de aanpak van klimaatadaptieve steden wereldwijd. De documentaire heeft daarom een Engelse titel, en je kunt hem in het Nederlands en Engels bekijken. Hieronder zie je de Nederlandse versie.

Over de City Deal Klimaatadaptatie

De City Deal Klimaatadaptatie was een samenwerkingsovereenkomst tussen 37 partners, waaronder 10 steden. Deze deal liep van 2016 tot oktober 2020. Eind januari 2021 stopt deze City Deal officieel. Daarmee zijn de eerste stappen naar klimaatadaptieve steden gezet, maar de transitie is nog niet klaar. De City Deal sluit af met zeven opschalingsthema’s, waar anderen mee verder gaan. Meer hierover lees je op de pagina over de City Deal Klimaatadaptatie.