Grote coalitie ondertekent OSKA Intentieverklaring ‘Koeling van gebouwen’

Gepubliceerd 23 april 2021

Gisteren is hij ondertekend: de OSKA Intentieverklaring Koeling van gebouwen! Hiermee hebben verschillende partijen met elkaar afgesproken om de bouwstandaarden aan te passen zodat  woningen niet alleen goed geïsoleerd maar ook hittebestendig worden.

Waarom deze intentieverklaring?

Een aanpassing van deze bouwstandaarden is nodig omdat de standaarden nu nog weinig rekening houden met de steeds hetere zomers en de toenemende behoefte aan koeling. Tijdens het Verbindingsfestival De Gezonde Stad heeft een grote coalitie van bedrijven, overheden en kennisinstellingen haar handtekening gezet: het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NEPROM, Techniek Nederland, BNA (Bond van Nederlandse Architecten), Provincie Zuid-Holland, Interprovinciaal Overleg, ISSO, NEN, Klimaatverbond Nederland, Stichting CAS en FME/NVKL.

OSKA en de ladder van koeling

OSKA, het Overleg Standaarden Klimaatadaptatie, is een nationaal platform van overheden, bedrijven en kennisinstellingen dat klimaatverandering een plaats wil geven in standaarden. Een belangrijk element in de OSKA Intentieverklaring ‘Koeling gebouwen” is de ladder van koeling: eerst werken aan koelte in de omgeving, warmte zoveel mogelijk buiten houden & afvoeren en pas dan milieuvriendelijk koelen.

Volgende stap

Na deze intentieverklaring willen de partijen aan de slag met de implementatie: zorgen dat de nieuwe inzichten daadwerkelijk hun plek vinden in een praktijkrichtlijn, zodat ze uiteindelijk kunnen worden toegepast in de praktijk.