Handreiking om bodemgegevens te gebruiken bij klimaatadaptatie

Gepubliceerd 12 mei 2021

De rol van de bodem is heel belangrijk bij klimaatadaptatie, maar wordt nog niet vanzelfsprekend meegenomen in beleid en stresstesten. Bovendien is het niet altijd makkelijk om bodemgegevens te vinden en ze op de juiste manier te gebruiken. Een handige bron voor bodemgegevens is de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Maar hoe gebruik je de BRO?

De handreiking ‘Bodembewuste klimaatadaptatie’ helpt je daarbij. Stichting CAS (Climate Adaptation Services) heeft deze handreiking samen met Wageningen Environmental Research gemaakt in opdracht van het programma BRO. De handreiking geeft praktische aanwijzingen, tips en voorbeelden.

Wat kun je met de handreiking?

De handreiking laat zien welke bodemgegevens uit de BRO geschikt zijn en hoe je de verschillende gegevens kunt gebruiken. Afhankelijk van je situatie en je doel, geeft de handreiking verschillende routes om je bodem in beeld te brengen: van snel en eenvoudig tot specialistisch maatwerk. Vervolgens legt de handreiking uit hoe je de bodemgegevens kunt toepassen. Bodemgegevens kunnen bijvoorbeeld stresstesten verrijken of ze kunnen beter inzicht bieden in de oorzaak van klimaatrisico’s. Daarnaast kunnen ze ook aanknopingspunten bieden bij het kiezen van de juiste adaptatiestrategie. Tot slot laat de handreiking een aantal voorbeelden zien van hoe verschillende gemeenten bodemgegevens hebben gebruikt.

Voor wie is de handreiking?

Deze handreiking is voor iedereen die aan klimaatadaptatie werkt binnen een gemeente: van de afdelingen water en ruimtelijke inrichting tot wonen en gezondheid. Verder is de handleiding niet alleen handig voor niet-deskundigen, maar ook voor experts. Is er binnen je gemeente een bodemexpert aanwezig? Dan is het raadzaam om hem of haar te betrekken bij het verzamelen en interpreteren van de gegevens.