Het kennisportaal heet nu Kennisportaal Klimaatadaptatie

Gepubliceerd 12 januari 2021

Het kennisportaal heeft sinds gisteren een nieuwe naam: in plaats van Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie heet het nu Kennisportaal Klimaatadaptatie. Ook de domeinnaam is veranderd: je bereikt het kennisportaal voortaan via klimaatadaptatienederland.nl.

Het kennisportaal is in 2014 ontwikkeld vanuit het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat en het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering. In de eerste jaren was het kennisportaal gericht op klimaatadaptatie in de ruimtelijke inrichting van steden en dorpen. Daar paste de naam Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie goed bij. Sinds 2016 is de aandacht voor klimaatadaptatie op dit kennisportaal verbreed: mede dankzij de Nationale Adaptatiestrategie (NAS) richt het portaal zich bijvoorbeeld ook op klimaatadaptatie in de landbouw, natuur en andere sectoren. Sinds april vorig jaar zijn de Nieuwsflits NAS en Nieuwsbrief Ruimtelijke Adaptatie al samengevoegd tot de huidige Nieuwsbrief Klimaatadaptatie. Als logische volgende stap is de naam van het kennisportaal nu gewijzigd in Kennisportaal Klimaatadaptatie. Deze naam is een stuk duidelijker voor een breed publiek. Alle pagina’s blijven overigens ook bereikbaar via de oude domeinnaam.