Klimaatadaptatie in prestatieafspraken met corporaties

Gepubliceerd 25 juni 2021

Om corporatiewoningen klimaatbestendig te maken, is het belangrijk dat woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeenten hun wensen, eisen en maatregelen goed op elkaar afstemmen. En dat ze daarvoor goede afspraken met elkaar maken. Het nieuwe rapport ‘Prestatieafspraken en klimaatadaptatie in Zuid-Holland’ kan hen daarbij helpen.

Waarom zijn afspraken met corporaties belangrijk?

Woningcorporaties bezitten bijna dertig procent van alle woningen in Nederland. Daarmee spelen ze een grote rol in het klimaatbestendig maken van de bebouwde omgeving: zowel op openbaar als privaat terrein. Daarom is het belangrijk dat corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties goede afspraken met elkaar maken. Ook op andere gebieden maken deze partijen afspraken met elkaar om tot goede sociale huurwoningen te komen. Deze ‘prestatieafspraken’ gaan bijvoorbeeld over leefbaarheid, investeringen in vastgoed, huurbeleid, nieuwbouw en verkoop van woningen. Bij klimaatadaptatie gaat het om afspraken over nieuwbouw, leefbaarheid, en kwaliteit en duurzaamheid van bestaande woningen.

Wat is het doel van het rapport?

Het rapport (pdf, 1.6 MB) is samengesteld door de provincie Zuid-Holland, Groene Huisvesters en Samen Klimaatbestendig. Met het rapport willen ze overheden en woningcorporaties helpen om invulling te geven aan klimaatadaptatie en hierover goede afspraken met elkaar te maken. Het rapport bevat verschillende voorbeelden van klimaatadaptieve prestatieafspraken en tips om ze zelf op te stellen.

Financiële regelingen voor woningcorporaties

Wil je als corporatie investeren in duurzame en groene woningen? Dan zijn er verschillende financiële regelingen waar je gebruik van kunt maken, zoals de Milieu Investeringsaftrek (MIA). Bekijk de factsheet van Groene Huisvesters (pdf, 9.4 MB) voor meer informatie over deze regelingen.