Klimaatdashboard KNMI nu ook voor droogte en neerslag

Gepubliceerd 20 december 2021

Op de website van het KNMI staat het Klimaatdashboard. Daarmee monitort het KNMI het veranderende klimaat. Naast de veranderingen in temperatuur kun je sinds deze maand ook veranderingen zien op het gebied van neerslag en droogte. Uit de gegevens blijkt dat de winter natter is geworden en de lente droger.

Nieuwe droogte-index SPEI

Het klimaat in Nederland verandert. Dat zie je duidelijk aan de trends in het klimaatdashboard. Het klimaatdashboard toont in één overzicht de gemiddelde temperatuur met daarin de trend, de verwachting en de verschillende klimaatscenario's voor de toekomst. Het dashboard is nu uitgebreid met neerslag en de droogte-index SPEI (Standardised Precipitation-Evaporation Index). De SPEI geeft aan hoe nat of hoe droog een periode is geweest.

Nattere winters, drogere lentes

Op dit moment is er een duidelijke trend te zien naar nattere winters en drogere lentes. Maar het is nog niet zeker of deze trend doorzet in de toekomst. Volgens de KNMI’14-scenario’s zet de trend voor nattere winters door. Voor verdroging in de lente laten de KNMI’14-scenario’s dat niet zien, maar modellen uit het Klimaatsignaal met een hogere ruimtelijke resolutie geven een ander beeld. Zij laten wel een grotere kans op droogte in de lente en zomer zien. De nieuwe klimaatscenario’s die in 2023 verschijnen, zullen hier meer zekerheid over geven.

Meer weten?

Wil je meer weten? Ga dan naar het Klimaatdashboard van het KNMI. Of lees het nieuwsbericht van het KNMI over de uitbreiding van het dashboard.


Meer informatie