Leerkring Klimaatadaptatie in Aardgasvrije wijken voor gemeentelijke projectleiders

Gepubliceerd 28 juli 2021

Maatregelen tegen hittestress, droogte en wateroverlast kun je vaak goed combineren met maatregelen die nodig zijn voor de energietransitie. Als je bijvoorbeeld de straat openbreekt om een warmtenet aan te leggen, kun je direct meer groen planten om water op te vangen. Toch nemen gemeenten klimaatadaptatie nog niet altijd integraal mee in wijken die van het gas afgaan. Daarom organiseert Platform31 samen met het Kennis- en Leerprogramma van het Programma Aardgasvrije Wijken een leerkring over Klimaatadaptatie in Aardgasvrije wijken.

Wat is het doel van de leerkring?

De leerkring bestaat uit een reeks bijeenkomsten waar je samen kennis en ervaringen kunt delen over hoe je adaptieve maatregelen kunt combineren met maatregelen voor de energietransitie en wat dat oplevert. Het doel van de leerkring is om de volgende vragen te beantwoorden:

  • Welke maatregelen zijn nodig en haalbaar?
  • Wat levert een maatregel eigenlijk op?
  • Welk effect heeft isolatie op de binnentemperatuur van woningen bij extreme hitte?
  • Hoe kun je de aanleg van energiesystemen combineren met watersystemen?
  • Hoe kan klimaatadaptatie helpen om bewoners bij de energietransitie te betrekken?
  • Hoe geef je adaptatie een plek in de aanpak voor een wijk die van het gas afgaat? En hoe zorg je daarbij dat het niet te ingewikkeld wordt?

Voor wie is de leerkring bedoeld?

De leerkring is bedoeld voor projectleiders van gemeenten die bezig zijn om wijken aardgasvrij te maken. Deelnemers verzamelen samen met Platform31 de kennisvragen, ontwikkelen samen nieuwe kennis en delen deze kennis.

Meer informatie en aanmelden

Wil je meer informatie over de leerkring of wil je je aanmelden? Stuur dan een mail aan Martijn Kramer van Platform31 via Martijn.Kramer@platform31.nl. Meedoen aan de leerkring is gratis. Als er in de leerkring blijkt dat er aanvullende projecten of onderzoeken nodig zijn, dan kunnen hier wel kosten aan verbonden zijn.


Foto: Thomas Klomp | Scherpgesteld