Nieuwe beek lost wateroverlast op in Enschede

Gepubliceerd 25 oktober 2021

Dankzij de aanleg van de nieuwe Stadsbeek is er geen wateroverlast meer in de Enschedese wijken Stadsveld en Pathmos. Ook geeft de beek een impuls aan de leefbaarheid en biodiversiteit in de omgeving. Begin oktober organiseerde de gemeente een feestelijke opening.

Veel overlast

Bewoners in Stadsveld en Pathmos hadden regelmatig wateroverlast. Na een harde regenbui stonden straten blank en in 2013 stroomde zelfs vuil water een aantal woningen binnen. Dat is nu verleden tijd. De gemeente Enschede werkte de afgelopen jaren aan het project ‘Stadsbeek’, samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waterschap Vechtstromen, provincie Overijssel, woningcorporaties en bewoners.

Veel werkzaamheden

De Stadsbeek stroomt nu door meerdere straten in de wijken Stadsveld en Pathmos. De beek en aangelegde infiltratie- en drainageleidingen voeren een teveel aan regen- en grondwater af en infiltreren regenwater als de grondwaterstand laag is. Bergingsplekken vangen het water tijdelijk op. Nieuw geplante bomen en bloemige oevers geven een impuls aan biodiversiteit. Ook de leefbaarheid in de omgeving is verbeterd.

Draagvlak

Een belangrijk onderdeel van het project was het creëren van draagvlak onder bewoners, zo vertelt projectleider Sylvia Schot-Vos. “Bewoners kregen een duidelijke uitleg over de waterproblemen in de wijk en waarom de aanleg van een beek een mooie oplossing zou zijn. Doordat bewoners konden meedenken over het ontwerp van de beek, ontstond extra draagvlak. De aanvullende doelen, zoals biodiversiteit en leefbaarheid, zorgden voor nog meer belangstelling.”

Aandeel bewoners

In eerste instantie bleef de praktische invulling van de aanvullende doelen lang onduidelijk. Sylvia: “In zo’n project is het realiseren van een beek heel concreet. Je weet hoe groot de beek moet zijn en waar je drainage aanlegt. Biodiversiteit en leefbaarheid realiseren is een ander verhaal. Vooral in het begin waren dat twee heel vage begrippen.” Als projectleider bleef Sylvia hameren op de invulling van de doelen. “De betrokkenheid van bewoners hielp heel erg bij het concreet maken van de doelen, waardoor het een groot succes is geworden.”

Financiering

Het project werd gefinancierd uit verschillende potten en door meerdere partijen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat selecteerde het project als uitvoeringspilot en bood financiële ondersteuning. Ook uit onverwachte hoek ontving Sylvia financiële bijdragen. “Apollo Vredestein, een bandenfabrikant in Enschede, wilde graag iets goeds doen voor de maatschappij en financierde de bloemige oevers die bijdragen aan de biodiversiteit.”

Een goede regenbui

Begin oktober werd de nieuwe Stadsbeek officieel geopend. Sylvia hoopt stiekem op een hoosbui. “Als projectleider is het heel leuk om te ervaren hoe de Stadsbeek zijn werk doet bij veel regenval. Daar moeten we nog even op wachten.”