Idee voor onderzoek? Meld je aan!

Gepubliceerd 5 februari 2021

Heb jij een vernieuwend idee voor onderzoek naar klimaatadaptatie en gezondheid? De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zoekt professionals en onderzoekers die werkzaam zijn in de zorg, de fysieke leefomgeving en het sociale domein. Op 12 maart organiseert NWO een online bijeenkomst voor ‘matchmaking’, zodat professionals en onderzoekers elkaar leren kennen en samen aan de slag gaan met vernieuwend onderzoek.

Gezonde leefomgeving voor mens, dier en plant

De online bijeenkomst vindt plaats naar aanleiding van het onderzoeksprogramma ‘Klimaatadaptatie en gezondheid’ van de Nationale Wetenschapsagenda. Hoe ziet een gezonde leefomgeving voor mens, dier en plant eruit in tijden van klimaatverandering? Onderzoekers, maatschappelijke organisaties en andere partijen met een antwoord op deze vraag kunnen gezamenlijk een onderzoeksvoorstel indienen. De online bijeenkomst op 12 maart moet ervoor zorgen dat organisaties en partijen uit verschillende sectoren elkaar vinden. Met een gevarieerd en inspirerend online programma hoopt de NWO dat nieuwe samenwerkingen ontstaan.

Ideeën uitwisselen

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via het online platform ‘Matchmaking NWA Klimaatadaptatie & Gezondheid’. Hier kan je ook kennis en ideeën uitwisselen met andere professionals. Het platform is ook na de bijeenkomst op 12 maart bereikbaar.