Natuurorganisaties kunnen verdroging tegengaan met hulp van het Prins Bernhard Cultuurfonds

Gepubliceerd 26 maart 2021

Het veranderende klimaat heeft gevolgen voor de Nederlandse natuur. Verdroging zet diersoorten en natuurgebieden onder grote druk. Daarom reserveert het Prins Bernhard Cultuurfonds 300.000 euro voor projecten van natuurorganisaties die de effecten van verdroging willen tegengaan. Je kunt dit jaar twee keer een aanvraag doen: de uiterste inleverdata zijn 1 juli en 5 oktober 2021.

Drie categorieën

Als organisatie kun je een aanvraag indienen als je project binnen het thema verdroging in één van de volgende drie categorieën valt:

  • Het creëren van klimaatbestendige bossen;
  • Het verbeteren van de waterhuishouding, met name het vasthouden en bergen van water;
  • Het nemen van maatregelen die gericht zijn op het beschermen van bepaalde diersoorten en onderzoek met een praktische waarde voor natuurbeheerders.

Meer informatie

Meer informatie over de voorwaarden vind je op de website van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Heb je een vraag over deze regeling? Dan kun je een mail sturen aan Noa Dunnewind via n.dunnewind@cultuurfonds.nl.