Projectentournee NKWK Klimaatbestendige Stad bezoekt online het Groningse bedrijventerrein Euvelgunne

Gepubliceerd 14 maart 2021

Sinds 2018 organiseert de NKWK Onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad de Projectentournee, een serie van projectbezoeken die erop gericht is kennis uit te wisselen tussen ervaringsdeskundigen over klimaatadaptatieve projecten. Op 30 maart 2021 vindt het projectbezoek aan het Groningse bedrijventerrein Euvelgunne online plaats, met professionals uit het hele land.

Veel bedrijventerreinen hebben te maken met hittestress en wateroverlast. De bedrijven zelf blijken belangrijke partners bij het zoeken naar oplossingen. Wat is er allemaal mogelijk? En wat betekent dit voor huidige en toekomstige bedrijventerreinen. Deze vragen staan centraal tijdens het online projectbezoek aan bedrijventerrein Euvelgunne.

Wil je meer informatie over het programma? Ga dan naar de website van Platform WOW.