Twee RAAK-onderzoeken naar adaptatiemaatregelen gaan van start

Gepubliceerd 13 april 2021

In december 2020 hebben twee onderzoeksvoorstellen naar klimaatadaptatie een RAAK-publiek-subsidie gekregen: het project ‘Waterbergende Weg’ van een consortium van de Hogeschool van Amsterdam en het project ‘Groenblauwe oplossingen, kansen en risico’s’ van een consortium onder leiding van de Hanzehogeschool Groningen. Deze twee onderzoeksprojecten gaan nu van start en lopen tot april 2023. De resultaten ervan zullen een plek krijgen op dit kennisportaal.

Onderzoek Waterbergende Weg

Om wateroverlast en droogte tegen te gaan, experimenteren verschillende gemeenten in Nederland met manieren om regenwater onder de weg op te vangen. Het praktijkonderzoek Waterbergende Weg probeert in beeld te krijgen hoe waterbergende wegen werken. Zijn ze bijvoorbeeld stabiel en duurzaam genoeg? Kun je ze overal in de stad aanleggen en tegen welke problemen loop je dan aan? Het doel van dit onderzoek is om beleidsmakers te helpen bij hun keuze voor een waterbergende weg.

Onderzoek Groenblauwe oplossingen

Gemeenten en waterschappen willen weten hoe groenblauwe maatregelen in de openbare ruimte werken. Hoe goed bergen infiltrerende stadsparken bijvoorbeeld regenwater? En vangen de wadi’s en raingardens regenwater voldoende op? Met het project ‘Groenblauwe oplossingen’ onderzoekt het consortium de komende twee jaar hoe klimaatadaptieve maatregelen in de praktijk werken. Dat doen de onderzoekers op meer dan vijftig plekken in Nederland. Daarbij kijken ze naar de kansen en de risico’s van deze maatregelen en hoe ze op de lange termijn werken. De onderzoekers gaan de onderzochte maatregelen updaten op Climatescan, een interactieve kaart voor groenblauwe maatregelen.

RAAK-publiek-subsidie

Hogescholen die samenwerken met minimaal twee publieke partijen kunnen in aanmerking komen voor de RAAK-publiek-subsidie. Met die subsidie ondersteunt regieorgaan SIA praktijkonderzoek waarin een vraag uit de publieke sector centraal staat. SIA is onderdeel van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).