SPONGE 2020 presenteert toolbox om samen te werken aan klimaatadaptatie

Gepubliceerd 20 januari 2021

In het project SPONGE 2020 hebben Nederlandse, Vlaamse en Britse overheden vier jaar lang met elkaar samengewerkt met als doel de sponswerking van steden zo goed mogelijk te benutten. Zij hebben met verschillende lokale partijen onderzocht hoe je ervoor kunt zorgen dat een stad optimaal water kan vasthouden en bewaren. Het uitgangspunt was dat het heel belangrijk is dat verschillende partijen goed met elkaar samenwerken.

Daarom hebben ze een toolbox gemaakt voor onder andere overheden, waterschappen, ontwikkelaars en ngo’s. Deze toolbox biedt methodes om op het gebied van klimaatadaptie andere partijen te informeren, te activeren en beter met ze samen te werken.

Wat zit er in de toolbox?

Je vindt de toolbox van SPONGE 2020 op de website van Groenblauwe Netwerken. De toolbox is een verzamelplaats van inzichten en ervaringen van SPONGE 2020. Al deze kennis is bedoeld om verschillende partijen te betrekken bij klimaatadaptatie in de stedelijke ruimte. Zo geeft de toolbox een beschrijving van de zeven pilotprojecten van SPONGE 2020. Ook staat er een schat aan informatie in over de belangen van verschillende partijen. Daarnaast vind je er allerlei methodes die beschrijven hoe je het beste met verschillende partijen kunt samenwerken.

Verschillende belangen

Het is belangrijk om klimaatvraagstukken integraal met verschillende deskundigen aan te pakken. Bij de aanleg van een wadi heb je bijvoorbeeld rioolbeheerders, verkeersdeskundigen en groenspecialisten nodig. Maar die partijen hebben verschillende belangen. In de toolbox staat welke partijen je bij verschillende klimaatadaptieve maatregelen kunt betrekken en wat hun belangen zijn. Ook tuincentra en bouwmarkten kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan een klimaatbestendige stad, door burgers te stimuleren om adaptatiemaatregelen te nemen.

Stappenplan

Door samen te werken kun je projecten versnellen en duurzame ontwikkelingen stimuleren. In de toolbox van SPONGE 2020 staat een stappenplan dat je bij die samenwerking op weg helpt. Bij elk van de vijf stappen vind je een aantal methodes die je kunt gebruiken.

SPONGE 2020 in het Engels

In de toolbox staan ook twee Engelstalige rapporten over SPONGE 2020 voor lezers die liever in het Engels lezen:

  • Het Cross Border Action Plan. Dit rapport geeft een korte samenvatting van het project SPONGE 2020.
  • Het Working with Stakeholders for Climate Adaptation geeft een uitgebreide Engelstalige beschrijving van SPONGE 2020. Het rapport legt uit hoe je de toolbox moet gebruiken, en wat de opgedane ervaringen, kennis en geleerde lessen zijn van de pilotprojecten van SPONGE 2020. Ook vind je hier een lijst met websites om je verder te verdiepen.

Meer informatie