Strategisch adviseur Klimaatadaptatie bij IenW

Gepubliceerd 8 februari 2021

Sander Dekker is sinds 1 augustus 2020 strategisch adviseur Klimaatadaptatie bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In de baggerindustrie zag hij van dichtbij de gevolgen van klimaatverandering. Aanpassen is noodzaak en daar wil hij graag een bijdrage aan leveren. “Er is een wereld te winnen.”

Na vijftien jaar bedrijfsleven was het tijd voor iets anders, vond Sander Dekker in 2020. Hij had zijn sporen verdiend als duurzaamheidsmanager en programmadirecteur Klimaatadaptatie bij Van Oord, een van de grootste baggerbedrijven van de wereld. Dekker wilde zijn blik verruimen en koos voor het Team Klimaatadaptatie van IenW. Daar is hij verantwoordelijk voor drie portefeuilles: de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS), kennis & innovatie, en het internationale klimaatadaptatiebeleid buiten Europa. Mooie uitdagingen, vindt hij, waarbij zijn talent voor samenwerking volledig tot zijn recht kan komen.

Brug slaan

Tijdens zijn werk voor Van Oord zag hij wereldwijd wat menselijk ingrijpen doet met de natuur en het klimaat. “Ik realiseerde me steeds meer wat we nalaten voor de volgende generatie als we nu niet bijsturen.” Hij introduceerde het onderwerp klimaatadaptatie bij het bedrijf en maakte zich hard voor duurzaamheid; inmiddels zijn beide begrippen geworteld in de bedrijfsvoering. “Een miljardenbedrijf dat van koers verandert, dat heeft echt impact”, zegt Dekker. Eén van zijn ambities in zijn nieuwe functie bij IenW is dan ook het aanknopen van nauwe banden met bedrijven - groot en klein. “Ik wil een brug slaan tussen overheid en bedrijfsleven. Beide partijen zijn nodig om het verschil te maken.”

Urgentie

Ambtelijke en politieke molens malen langzaam, ziet ook Dekker. Soms is dat nodig; zorgvuldigheid en het creëren van draagvlak kosten tijd. Maar de urgentie noopt tot snelheid, vindt hij. “De bewustwording neemt toe en er gebeurt veel, bij alle departementen en in het hele land. Klimaat en gezondheid staat inmiddels hoog op de politieke agenda, bij de gebouwde omgeving is volop aandacht voor klimaatadaptatie, bij landbouw en natuur is van alles in beweging. Toch is er nog een wereld te winnen. Het is tijd om de mouwen op te stropen.”

Sterke programma’s

Het Team Klimaatadaptatie werkt aan twee programma’s: de NAS en het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Eerst waren het ook twee afzonderlijke teams; de samensmelting vond vorig jaar plaats, kort voor de komst van Sander Dekker en teamleider Pieter den Besten. Een belangrijke stap, vindt Dekker. “Het zijn twee sterke programma’s voor één grote opgave: klimaatadaptatie. Samen kunnen we een frontrunners-rol vervullen.”

Nieuwe NAS in 2022?

De laatste Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) verscheen in 2016; het laatste Uitvoeringsprogramma in 2018. Is er een nieuwe NAS in voorbereiding? Dekker: “Momenteel evalueren we de afgelopen 4,5 jaar. Wat kunnen we ervan leren? Hoe kunnen we de verbinding met het Deltaprogramma en de NOVI goed benutten? Wat kan intern bij IenW beter? Hoe kunnen we de relatie leggen met mitigatie? We willen, samen met alle partijen, een nieuwe NAS zo slim mogelijk opstellen, met doelen per sector.” Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) werkt aan een monitoringsprogramma, om de voortgang van klimaatadaptatie per sector zo goed mogelijk te kunnen volgen. “Ook die bevindingen nemen we mee in de evaluatie.” Dekker verwacht dat Nederland niet eerder dan 2022 met een nieuwe klimaatadaptatiestrategie zal komen. “Veel hangt ook af van de kabinetsformatie, na de verkiezingen.”

Goede basis

Zijn nieuwe baan begon tussen twee corona-lockdowns in; daar is Sander Dekker achteraf heel blij om. “Ik was in augustus en de eerste helft van september regelmatig op kantoor, om zoveel mogelijk mensen te ontmoeten. Dat heeft gezorgd voor een goede basis. Vergaderen via een internetverbinding is niet alleen vermoeiend, het is ook moeilijk om een goede discussie te voeren. Het zijn toch vooral monologen achter elkaar. Ik mis de interactie.” Net als zijn collega Pieter den Besten maakt hij regelmatig een wandeling in zijn woonomgeving. “En soms lopen we samen, om het werk te bespreken. Ik hoop dat we dat volhouden, ook als we weer naar kantoor kunnen.”


Foto: Sander Dekker verruilde het bedrijfsleven voor een nieuwe uitdaging bij IenW.