Trainingen over klimaatadaptatie gaan van start

Gepubliceerd 16 maart 2021

Via de Leeromgeving Klimaatadaptatie biedt het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) verschillende kennisproducten aan. In april en mei 2021 gaan drie trainingen van start: ‘governance van klimaatadaptatie’, ‘participatie en co-creatie’ en ‘klimaatadaptief bouwen en ontwikkelen’. Meld je aan!

De online trainingen zijn interactief en verbinden de theorie met de praktijk. Vooral voor ambtenaren bij gemeenten, waterschappen en provincies zijn de trainingen interessant. Aanmelden kan via de pagina's over de leeromgeving.

1. Governance van klimaatadaptatie

In het DPRA speelt meekoppelen van klimaatadaptatie een belangrijke rol. Klimaatadaptatie is kansrijker als aansluit bij lopende transities, zoals de woningbouwopgave, wateropgave of natuurontwikkeling. Ook is samenwerking met andere disciplines, beleidsdomeinen en overheidslagen essentieel. De belangrijkste onderwerpen van deze training zijn meekoppelen, samenwerken en verankeren. De training begint op donderdag 22 april 2021. Meer weten? Ga naar de pagina over deze training. Aanmelden kan ook direct via het aanmeldformulier.

2. Participatie en cocreatie

Voor een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van de stad, is participatie en cocreatie met burgers en bedrijven heel belangrijk. Hoe krijg je dat als gemeente voor elkaar? Hoe betrek je bewoners en bedrijven bij klimaatadaptatie en hoe werk je samen? Daar gaat deze interactieve online training over. Deze training begint op donderdag 29 april 2021. Meer weten? Ga naar de pagina over deze training. Aanmelden kan ook direct via het aanmeldformulier.

3. Klimaatadaptief bouwen en ontwikkelen

De training ‘Klimaatadaptief bouwen en ontwikkelen’ is bedoeld voor projectleiders van nieuwbouwprojecten van gemeenten, waterschappen, projectontwikkelaars en aannemers. Hoe borg je klimaatadaptatie in de ontwikkeling van nieuwbouw? Hoe verbind je het thema aan andere opgaven en belangen? Hoe werken publieke en private partijen samen? Tijdens de training leer je passende momenten in het ontwikkelproces te herkennen. Ook leer je instrumenten voor het borgen van klimaatadaptatie te benutten. Deze training begint op dinsdag 18 mei 2021. Meer weten? Ga naar de pagina over deze training. Aanmelden kan ook direct via het aanmeldformulier.

De online trainingen zijn interactief en verbinden de theorie met de praktijk. Ze zijn vooral bedoeld voor ambtenaren bij gemeenten, waterschappen en provincies.

Atelier Klimaatadaptatie in de bestaande bouw

Naast de bovengenoemde drie trainingen faciliteert het DPRA ook ateliers, waarin deelnemers samenwerken aan een concrete casus in een gemeente. In veel gevallen is de casus een project dat op de planning staat. Tijdens het atelier wordt gesproken over de klimaatopgave van het project en andere opgaven, zoals natuurinclusiviteit en het verbeteren van de leefkwaliteit. De ateliers worden op maat gemaakt en in overleg met de betrokken gemeente uitgevoerd. Gemeente Utrecht nam deel aan een atelier. “We hebben het atelier als heel plezierig, inspirerend en leerzaam ervaren. Met de mogelijkheden en ideeën uit het atelier kunnen we zelf verder werken.” Ga naar de pagina om contact op te nemen met de organisatie van de leeromgeving.