Twaalfde Deltacongres straalde urgentie uit

Gepubliceerd 18 november 2021

Op 11 november 2021 vond voor de twaalfde keer het Nationaal Deltacongres plaats. Overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en andere partijen die betrokken zijn bij het Deltaprogramma kwamen die dag bij elkaar. Op het programma stonden verschillende onderwerpen, zoals klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, droogte, duurzame manieren om waterveiligheidsprojecten uit te voeren en het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. De centrale boodschap op het congres was: iedereen moet nu samen aan de slag!

Minister Visser aan het woord tijdens het Deltacongres. Fotograaf: Valerie Kuypers

Water en bodem als sturend principe

Nederland staat de komende jaren voor een aantal grote transities. Water speelt hierbij een belangrijke rol. Voor Deltacommissaris Peter Glas is het nodig om water actief te verbinden met andere ambities. Demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat Barbara Visser merkte tijdens haar toespraak op dat er nog veel werk te doen is. Op het gebied van ruimtelijke ordening maar ook rond eigen huis en tuin moeten we volgens de minister water en bodem als sturend principe werkelijk gaan uitvoeren.

Watersnood Limburg

Het Deltacongres vond dit jaar fysiek plaats in het MECC Maastricht. Zo’n 500 bezoekers kwamen naar het congres. Maar je kon er ook online bij zijn: digitaal telde het Deltacongres ongeveer 1300 deelnemers. Peter Glas vond het toepasselijk dat het Deltacongres dit jaar in Limburg was. De overstromingen in de provincie afgelopen zomer hebben klimaatverandering en waterveiligheid op een pijnlijke manier op de agenda gezet.

Meer informatie

Wil je meer informatie over het twaalfde Deltacongres? Lees dan het Deltanieuws. Hierin vind je onder andere een uitgebreid verslag van het congres, video’s van de dag zelf en een artikel over de uitreiking van ‘Het Zonnetje’, de prijs voor een innovatief en inspirerend project binnen het Deltaprogramma. Ook kun je er verslagen lezen van de elf deelsessies die ’s middags plaatsvonden. En je kunt er de Deltafilm bekijken: Water stuurt.