Start verkenning standaarden biodiversiteit in de gebouwde omgeving

Gepubliceerd 15 januari 2021

Mede door klimaatverandering neemt het aantal verschillende soorten insecten, planten en dieren in Nederland snel af. Het is belangrijk om deze afname van biodiversiteit zoveel mogelijk tegen te gaan. OSKA (Overleg Standaarden Klimaatadaptatie) wil biodiversiteit daarom een plek geven in standaarden en is gestart met een verkenning van het onderwerp ‘biodiversiteit in de gebouwde omgeving’.

Focus van de verkenning

OSKA gaat verkennen in hoeverre de standaarden die gebruikt worden voor de gebouwde omgeving rekening houden met biodiversiteit, en ook met de invloed die klimaatverandering hierop heeft. De werkgroep die deze verkenning gaat uitvoeren, bestaat uit verschillende partijen en wordt ondersteund door het ministerie van LNV en OSKA. Zij zal zich daarbij richten op verschillende indicatoren voor biodiversiteit in het stedelijk gebied.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten van de verkenning komen in een rapportage die het ministerie van LNV en OSKA samen zullen bespreken. In de rapportage komt een overzicht van de relevante bestaande standaarden en een advies om deze aan te passen of om nieuwe standaarden te ontwikkelen. In het rapport staat ook wie er betrokken zijn bij de verkenning en hoeveel draagvlak er is voor aanpassingen of vernieuwingen. De verkenning biedt zo een basis voor verdere afspraken over de ontwikkeling van nieuwe of aangepaste standaarden.

Meer informatie

Wil je meer weten over deze verkennende werkgroep ‘Biodiversiteit in de gebouwde omgeving’? Neem dan contact op met Thamar Zijlstra, consultant bij NEN. Dat kan via het telefoonnummer 06-40165080 of via e-mail mm@nen.nl.

Meer over OSKA

OSKA is een platform van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en standaardisatie-organisaties. Het heeft als doel dat nieuwe inzichten over de effecten van klimaatverandering hun weg vinden in standaarden, zodat Nederland beter bestand wordt tegen de effecten van het veranderende klimaat.


Meer informatie