De vijfde StraaDkrant gaat over de toekomst van de ondergrond

Gepubliceerd 22 januari 2021

De vijfde editie van de StraaDkrant is verschenen: Onder de straaD (pdf, 4.9 MB). Dit keer gaat de StraaDkrant over de ruimte onder de grond. De ondergrond vormt de basis voor alles wat er bovengronds gebeurt. Maar door kabels, buizen en leidingen is er steeds minder ruimte. De vijfde editie van de StraaDkrant onderzoekt hoe de ondergrond wonen, werken en ontspannen mogelijk kan blijven maken. En hoe kunnen we de beschikbare ruimte optimaal benutten en bodemfuncties in balans houden?

Wat staat er in de krant?

Onder de straaD laat zien dat we weinig weten van wat er onder de grond gebeurt. Het is nodig op een slimmere manier met de ondergrond om te gaan om aan verschillende opgaven voor de toekomst te voldoen. Zo moeten steden klimaatbestendig worden, maar ook aardgasvrij, bereikbaar, circulair, digitaal en biodivers. In Onder de straaD vind je een stappenplan, ontwerpen en inspirerende maatregelen om dit mogelijk te maken.

Over de StraaDkrant

In het project StraaD werken overheid, bedrijfsleven en bewoners samen om straten toekomstbestendig te maken. Landschapsarchitectenbureau Bosch Slabbers is in 2013 begonnen met StraaD. Diverse partners sloten zich aan: Buro Bergh, de gemeenten Den Haag en Rotterdam, de Hoogheemraadschappen van Delfland en van Schieland en de Krimpenerwaard, provincie Zuid-Holland, Deltares en Stichting Rondom GWW. Samen onderzoeken ze hoe onze straten er in de toekomst uit zouden kunnen zien. Die informatie brengen ze naar buiten in de vorm van (online) StraaDkranten.