Ruim 8 patiënten minder voor elke extra hectare groen

Gepubliceerd 18 november 2022

Door te investeren in groen kunnen gemeenten de gezondheid en het welzijn van hun inwoners een flinke boost geven. Dat stelt ingenieursadviesbureau Sweco in een nieuwe whitepaper. Elke hectare groen die erbij komt, leidt tot 8,6 patiënten minder per jaar. Het gaat daarbij om patiënten die zorg nodig hebben.

Flinke besparing in zorgkosten

Sweco onderzocht hiervoor 104 Nederlandse gemeenten. Als die de beschikbare ruimte vergroenen, zouden ze samen per jaar ruim 125 miljoen euro aan zorgkosten kunnen besparen. En als alle Nederlandse gemeenten dit zouden doen, zouden we tot 2050 bijna 2 miljard euro kunnen besparen.

Winst in kwetsbare buurten

De grootste winst valt te behalen in sociaaleconomisch kwetsbare buurten. Dit zijn buurten waar bijvoorbeeld de werkeloosheid gemiddeld hoger is dan in de rest van Nederland, waar veel eenzaamheid is en waar relatief veel bewoners last hebben van lichamelijke of geestelijke klachten. Daarom zouden gemeenten volgens Sweco een slimme en rechtvaardige vergroeningsstrategie moeten opstellen.

Stappenplan voor gemeenten

Om tot zo’n strategie te komen, kunnen gemeenten vier stappen doorlopen:

  • Breng in beeld welke gezondheidsuitdagingen er spelen in verschillende buurten.
  • Maak een overzicht van de plekken waar extra groen het meest urgent is en waar het de meeste gezondheidswinst oplevert. Dat kan snel en eenvoudig door bijvoorbeeld bomen te planten op plekken waar nu gras groeit of struiken staan. Of door parkeervakken te vergroenen.
  • Stel een vergroeningsstrategie op. Doe dat op basis van data over waar je de meeste gezondheidswinst kunt halen en waar je het meest kunt vergroenen. En focus op buurten met de meeste gezondheidsuitdagingen.
  • Maak samen met bewoners en maatschappelijke partners een buurtplan voor vergroening die aansluit bij de gezondheidsuitdagingen in die buurt.

Nieuwe coalities nodig

Vergroening raakt aan meerdere maatschappelijke opgaven. Daarom is een integrale aanpak nodig, waarbij verschillende overheidsdiensten goed met elkaar samenwerken. Ook andere partijen kunnen voordeel hebben van de positieve gezondheidseffecten van meer groen. Zorginstellingen, werkgevers en verzekeraars zouden daarom nieuwe coalities kunnen vormen om vergroening in gemeenten te versnellen. Daarmee zouden ze een grote bijdrage leveren aan de gezondheid en het welzijn van stads- en dorpsbewoners.