Factsheet laat gevolgen van klimaatverandering zien voor het Waddengebied

Gepubliceerd 10 maart 2022

Klimaatverandering heeft gevolgen voor de landbouw, het drinkwater en de natuur in het Waddengebied. Dit schrijft de Waddenacademie in een nieuwe factsheet over klimaatverandering. In de factsheet staan feiten, trends en ontwikkelingen die belangrijk zijn voor het Waddengebied.

Droogte slecht voor landbouw en drinkwater

Langere periodes van droogte kunnen leiden tot verzilting: het zoutgehalte in bodem, grondwater en oppervlaktewater neemt toe. Door verzilting neemt de kwaliteit van het grondwater af en wordt de bodem minder vruchtbaar. Dat is slecht voor de landbouw in Noord-Friesland en Groningen. Verder zorgt droogte ervoor dat de duingebieden minder zoetwater opslaan, waardoor er minder drinkwater beschikbaar is. Ook is er dan minder water beschikbaar voor planten en dieren.

Invloed op het zeeleven

Hoosbuien hebben allerlei gevolgen voor de zoute Waddenzee. Door neerslag kan er bijvoorbeeld op bepaalde plekken in de zee veel zoetwater terechtkomen. Daardoor kunnen trekvissen andere routes nemen en in rivieren terechtkomen. Daarnaast warmt het zeewater op door klimaatverandering, waardoor nieuwe vissoorten het Waddengebied opzoeken.

Verdrinkende wadplaten

Als door de opwarming van de aarde de zeespiegel steeds sneller gaat stijgen, heeft dat gevolgen voor droogvallende wadplaten, slikken en kwelders. De wadplaten zullen dan korter droogvallen. Dat kan ten koste gaan van planten waarvan dieren voor hun voedsel afhankelijk zijn. Het is mogelijk dat wadplaten in het westelijk Waddengebied rond 2030 helemaal beginnen te ‘verdrinken’.

Trekvogels met haast

De opwarming van de Noordpool heeft gevolgen voor de trekvogels op de Wadden. Trekvogels hebben nu al moeite om zich aan te passen: rosse grutto’s bijvoorbeeld moeten steeds vroeger in het poolgebied aankomen om hun jongen te voeden. Daar komen langpootmuggen namelijk steeds vroeger uit de grond. Grutto’s hebben daardoor ook minder tijd voor een tussenstop op de Wadden om aan te sterken tijdens hun lange reis.