Wil jij meedenken over updates van de Klimaateffectatlas?

Gepubliceerd 13 december 2022

Heb je behoefte aan heldere klimaatinformatie? En vind je het leuk om mee te denken over de invulling van dé landelijke atlas met informatie over de gevolgen van klimaatverandering? Meld je dan aan voor de gebruikersgroep van de Klimaateffectatlas!

Waarom een nieuwe gebruikersgroep?

De nieuwe KNMI-klimaatscenario’s komen eraan in 2023, en dat heeft veel impact op de Klimaateffectatlas. Deze nieuwe scenario's moeten natuurlijk in de kaarten worden verwerkt. Daarnaast moeten van veel kaarten ook andere gegevens geactualiseerd worden. We willen dat de Klimaateffectatlas ook na deze grote update goed blijft aansluiten bij de behoeftes vanuit de praktijk. Daarom is het heel belangrijk dat er verschillende gebruikers meedenken en advies geven, en zijn we op zoek naar nieuwe deelnemers.

Een selectie van de huidige kaarten in de Klimaateffectatlas.

Wie kunnen in de gebruikersgroep deelnemen?

De gebruikersgroep bestaat uit professionals uit verschillende vakgebieden, die op verschillende niveaus betrokken zijn bij het maken van beleid of het uitvoeren van maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Bij de samenstelling zoeken we naar een goede afspiegeling van de belangrijkste gebruikers: medewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen, maar ook van onderwijsinstellingen en bedrijven en sectorale partijen, zoals Prorail.

Waar denk je over mee?

De gebruikersgroep is een belangrijk adviesorgaan voor de Klimaateffectatlas. Als deelnemer denk je mee over de volgende vragen:

  • Welke informatie moet er in de atlas komen? Samen selecteren en prioriteren we inhoudelijke updates.
  • Wat betekenen de nieuwe KNMI-scenario’s voor het kaartmateriaal in de atlas? Moeten we naast 2050 ook ruimte bieden aan informatie over 2100? Je denkt mee over de verwerking van de scenario’s in kaarten maar ook over structurelere aanpassingen.
  • Hoe zorgen we dat gebruikers praktisch aan de slag kunnen met de kaarten? Je geeft feedback op de kaartverhalen die ontwikkeld worden.

Hoe vaak komt de gebruikersgroep samen?

De gebruikersgroep komt 1 tot 2 keer per jaar plenair samen. Daarnaast kun je regelmatig aansluiten bij werkgroepen die meedenken over specifieke onderwerpen of kaarten. De meetings vinden in de regel online plaats. We plannen een eerste bijeenkomst in februari 2023.

Hoe kun je je aanmelden?

Ben je geïnteresseerd om deelnemer te worden van de gebruikersgroep? Meld je dan aan via het formulier op de website. Uit de aanmeldingen stellen we een groep samen die representatief is voor de gebruikers van de Klimaateffectatlas.