Gemeente Leiden evalueert wijkgerichte aanpak klimaatadaptatie en biodiversiteit

Gepubliceerd 4 maart 2022

De gemeente Leiden is bezig om de wijken Noorderkwartier-Oost, Gasthuiswijk-Haagwijk-Zuid, Professorenwijk-Oost en Houtkwartier-Oost duurzamer te maken. Werk om rioleringen op wijkniveau te vervangen combineert Leiden met maatregelen die deze wijken klimaatbestendiger maken en de biodiversiteit vergroten. Om inzicht te krijgen in de resultaten en te leren van zo’n integrale aanpak, heeft Leiden een evaluatie (pdf, 5.9 MB) laten uitvoeren van deze duurzame wijkvernieuwingen. Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste conclusies uit het rapport.

Wijken zijn ook echt klimaatbestendiger en biodiverser

Eén van de conclusies van de evaluatie is dat het gelukt is om de wijken minder kwetsbaar te maken voor extreme neerslag, extreme droogte en extreme hitte. En dat de biodiversiteit flink is vergroot. Dit komt vooral doordat klimaatadaptatie en biodiversiteit nadrukkelijk deel uitmaakten van de projectopdracht en het Kaderbesluit, en er speciaal geld voor is vrijgemaakt.

Beschikbare bedrag hoog genoeg voor effectieve maatregelen

Leiden heeft voor de periode tot 2026 een extra bedrag van 8,1 miljoen euro vrijgemaakt om adaptatiemaatregelen en biodiversiteitsmaatregelen te nemen. Daarbij ging de gemeente uit van € 14,90 per m2 (prijspeil 2019). Dit extra bedrag was genoeg om de wijken klimaatadaptief in te richten en te vergroenen. Daarbij is het wel belangrijk dat de boven- en ondergrond helemaal opnieuw worden ingericht. Ook stijgen door de maatregelen de beheerkosten en moet het beheer worden aangepast.

Toetsing aan Convenant Klimaatadaptief Bouwen

Het is nog niet verplicht om gebiedsvernieuwingen te toetsen aan de minimale eisen van het Convenant Klimaatadaptief Bouwen. Maar Leiden heeft dat voor deze vier wijkvernieuwingen wel gedaan, als vingeroefening. Zo kan de gemeente zien wat er bij toekomstige projecten in bestaand stedelijk gebied moet gebeuren om aan de eisen van het convenant te voldoen. Uit de toetsing blijkt dat de wijkvernieuwingen op het gebied van droogte aan de minimale eisen voldoen. En in de projecten zijn grote stappen gezet om de gevolgen van hitte en wateroverlast te verkleinen.

Duurzame thema’s bevorderen samenwerking

Door de thema’s klimaatadaptatie en biodiversiteit mee te nemen in een gebiedsvernieuwing, moeten ontwerpers, beheerders, ecologen en ingenieurs binnen de gemeente meer met elkaar samenwerken. De puzzel is wel complexer geworden met deze thema’s erbij, maar de verschillende partijen ervaren dat ook als een mooie uitdaging. Een uitdaging waarbij samenwerken essentieel is.

Discussie over aantal parkeerplekken

In elk project bleek er discussie over het aantal parkeerplekken dat is afgenomen. Naast meer ruimte voor groen vinden veel bewoners het ook belangrijk dat er genoeg parkeerruimte is. Dat maakte de puzzel voor een duurzaam ontwerp erg lastig. Eén van de aanbevelingen van de onderzoekers is om bewoners eerst even te laten wennen aan de nieuwe situatie en ze daarna te vragen wat ze van de parkeermogelijkheden en van de hele wijkvernieuwing vinden.