Rioolenraad.nl voor beter inzicht in gemeentelijk waterbeheer

Gepubliceerd 12 april 2022

Na de gemeenteraadsverkiezingen eerder dit jaar hebben veel gemeenten nieuwe raadsleden. Om deze beginnende leden te helpen beter inzicht te krijgen in het waterbeheer van hun gemeente, heeft Stichting RIONED de website rioolenraad.nl vernieuwd.

Vormgeving en inhoud

Centraal op de website staan de rol die gemeenten spelen bij het waterbeheer en welke kennis ze daarvoor nodig hebben. RIONED heeft de vormgeving van de website en de inhoud vernieuwd. Er staat nu bijvoorbeeld meer informatie op over droogte, en over de steeds grotere drukte onder en boven de grond. Denk hierbij aan alle kabels, buizen en leidingen ondergronds en waterbergingen en groen boven de grond.

Keuzes voor gemeenten

Gemeenten staan voor verschillende keuzes bij het uitvoeren van de watertaken. Hoeveel wateroverlast accepteer je als gemeente? Hoe ver ga je in de aanpak van droogte en hitte? Bij welke opgaven betrek je bewoners? En welke functies heeft het oppervlaktewater in de gemeente? Rioolenraad.nl helpt raadsleden om deze vragen te beantwoorden en om de juiste keuzes te maken.

Wat doet Stichting RIONED?

Stichting RIONED is de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer in Nederland. RIONED ondersteunt overheden en bedrijven die zich bezighouden met waterbeheer en speelt in op nieuwe ontwikkelingen, mogelijkheden en opgaven. Goede zorg voor afvalwater, hemelwater en grondwater in steden en dorpen staat bij RIONED voorop.


Meer informatie