Tips en voorbeelden voor veiligheid in gemeentelijke uitvoeringsagenda’s

Gepubliceerd 28 april 2022

Extreem weer door klimaatverandering leidt tot extra risico’s op het gebied van veiligheid. De veiligheidsregio’s van Zuid-Holland hebben daarom samen met de provincie een handreiking voor gemeenten opgesteld om deze risico’s aan te pakken. In de handreiking staan tips en voorbeelden over veiligheid die gemeenten kunnen gebruiken voor hun uitvoeringsagenda klimaatadaptatie.

Aandachtspunten voor de uitvoeringsagenda

De handreiking (pdf, 3.8 MB) noemt vier aandachtspunten voor veiligheid die een plek zouden moeten hebben in gemeentelijke uitvoeringsagenda’s: vitale infrastructuur, kwetsbare groepen, objecten die nieuwe risico’s kunnen veroorzaken en risicocommunicatie. Objecten die nieuwe risico’s kunnen veroorzaken zijn bijvoorbeeld opslagplaatsen met gevaarlijke stoffen. Door extreem weer is er een groter risico dat deze stoffen vrij komen, wat een gevaar vormt voor de omgeving. En risicocommunicatie betekent dat je tijdens en voor extreme weersituaties met bewoners communiceert over de risico’s van extreem weer. Daarmee creëer je bewustzijn bij de bewoners, waardoor ze zich beter kunnen voorbereiden.

Uitdrogende groene daken

De handreiking beschrijft risico’s en maatregelen voor de klimaatthema’s droogte, hitte, wateroverlast en overstroming. Droogte kan er bijvoorbeeld toe leiden dat groene daken uitdrogen, wat leidt tot een groter risico dat branden naar gebouwen overslaan. Om dit te voorkomen, kunnen veiligheidsregio’s adviseren welk groen beter bestand is tegen droogte. En gemeenten kunnen gebouweigenaren stimuleren hun groene daken vochtig te houden, vooral in droge periodes.

Ziekenhuizen, verpleeghuizen en scholen

Ziekenhuizen, verpleeghuizen en scholen zijn extra kwetsbaar voor extreme buien. Deze gebouwen lopen dan het risico dat ze niet goed meer kunnen functioneren of zelfs ontruimd moeten worden. Het advies is daarom om dit soort gebouwen voortaan op een hoger gelegen plek te bouwen. Bestaande gebouwen op een lagere plek kun je met maatregelen waterrobuust maken. Als dit niet mogelijk is, kun je een actieplan maken om de gevolgen van wateroverlast zoveel mogelijk te beperken. De risico’s van extreme buien kun je dan bijvoorbeeld op laten nemen in het calamiteitenplan van de organisatie.