Zesde StraaDkrant gaat over biodiversiteit

Gepubliceerd 28 oktober 2022

StraaDleven! is de zesde editie van de StraaDkrant. Deze nieuwe editie gaat over hoe we straten zo kunnen inrichten dat ze de biodiversiteit stimuleren. Dat is nodig, want de biodiversiteit neemt de laatste decennia flink af. Wel lijken steeds meer soorten zich te kunnen aanpassen aan het leven in de stad. Straten zijn leefgebieden voor allerlei organismen en daar liggen dus veel kansen om de biodiversiteit te vergroten.

Wat staat er in de krant?

Deze StraaDkrant vertelt op een visueel aantrekkelijke manier hoe belangrijk het is om van elke straat een biodiverse straat te maken. Je leest er ook wat je kunt doen om de biodiversiteit te vergroten en hoe je dit kunt combineren met andere opgaven. Je vindt er verschillende artikelen, een mooie visualisatie van de soortenrijkdom per onderdeel van een straat en een poster van een biodiverse straat. Ook staan er allerlei voorbeelden in van partijen die al bezig zijn om de biodiversiteit in straten te vergroten.

Over de StraaDkrant

In het project StraaD werken overheid, bedrijfsleven en bewoners samen om straten toekomstbestendig te maken. Landschapsarchitectenbureau Bosch Slabbers is in 2013 begonnen met StraaD. Diverse partners sloten zich aan: Buro Bergh, de gemeenten Den Haag en Rotterdam, de Hoogheemraadschappen van Delfland en van Schieland en de Krimpenerwaard, provincie Zuid-Holland, Deltares en Stichting Rondom GWW. Samen onderzoeken ze hoe onze straten er in de toekomst uit zouden kunnen zien. Die informatie brengen ze naar buiten in de vorm van (online) StraaDkranten.


Meer informatie