Bestuurlijke afspraak om landelijke maatlat toe te passen

Gepubliceerd 24 april 2023

Een paar weken geleden is de Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving uitgebracht. Op 19 april heeft het Rijk met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) afgesproken om de maatlat vanaf nu zoveel mogelijk toe te passen.

Waarom deze maatlat?

In Nederland krijgen we steeds vaker te maken met zware buien, langdurige droogte en extreme hitte. Daarom moeten we ons voorbereiden op de gevolgen van extreem weer en anders gaan bouwen. De Landelijke Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving maakt duidelijk hoe klimaatadaptief bouwen en inrichten eruitziet en biedt daarmee houvast voor overheden en partijen uit de bouw zoals projectontwikkelaars.

Webinar 17 mei

Op 17 mei organiseert het Rijk een webinar over de maatlat. Hierin worden de meest prangende vragen over de maatlat besproken. Ook wordt met voorbeelden uit de praktijk verteld hoe de maatlat kan worden toegepast bij nieuwbouw. Meer informatie over het webinar vind je in de agenda van dit kennisportaal.