Metingen zeespiegel in 2022 bevestigen conclusie over snellere zeespiegelstijging

Gepubliceerd 12 december 2023

De gegevens van de zeespiegelstand in het jaar 2022 zijn toegevoegd aan de Zeespiegelmonitor. Deze nieuwe gegevens bevestigen de conclusie van eerder dit jaar dat de zeespiegel de laatste dertig jaar sneller stijgt dan daarvoor.

Waarom een Zeespiegelmonitor?

Met de Zeespiegelmonitor wordt elk jaar de stand van de zeespiegel bijgehouden. Zo krijgen we een beeld van hoe sterk de zeespiegel langs de Nederlandse kust aan het stijgen is. En dat is belangrijk, want zo weten we wat er nodig is om Nederland goed te blijven beschermen tegen overstromingen vanuit zee.

Zeespiegel stijgt afgelopen 30 jaar sneller dan daarvoor

Deltares onderhoudt deze monitor sinds 2014 in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Uit het vierjaarlijkse rapport over de resultaten van de Zeespiegelmonitor dat in april 2023 uitkwam, bleek dat de zeespiegel sinds 1993 sneller stijgt dan daarvoor. Hij stijgt de laatste 30 jaar met 2,9 mm per jaar in plaats van met 1,86 mm per jaar in de eeuw daarvoor. Deze conclusie blijft staan nu de gegevens voor 2022 zijn toegevoegd.

De stand van de zeespiegel sinds 1890. De waarde voor elk jaar is gebaseerd op ongeveer 262.000 metingen. De groene lijn laat de best passende trend zien. Bron: Deltares

Zeespiegelmonitor helpt bij keuzes over waterveiligheid

Rijkswaterstaat en het KNMI blijven de zeespiegelstijging nauwkeurig volgen. De resultaten van de Zeespiegelmonitor helpen bijvoorbeeld om te bepalen hoeveel zandsuppletie er elk jaar nodig is. Dat is extra zand dat er gespoten wordt op het strand of op de zeebodem vlak bij de kust, om ervoor te zorgen dat de kustlijn van Nederland niet verschuift. Ook helpt de monitor om te beoordelen wat er moet gebeuren om de primaire waterkeringen veilig te houden.