Nieuwe KNMI-klimaatscenario’s: nattere winters, drogere en hetere zomers

Gepubliceerd 9 oktober 2023

Vandaag presenteerde het KNMI de nieuwe klimaatscenario’s voor een mogelijk toekomstig klimaat in Nederland. Er komen meer tropische dagen en minder dagen met vorst. De zomers worden droger, de winters worden natter en er ontstaan zwaardere buien. Ook in de meest optimistische scenario’s wordt het in Nederland in alle seizoenen warmer en zal de zeespiegel blijven stijgen.

Scenario’s met hoge en lage CO2-uitstoot

De KNMI’23-klimaatscenario’s bestaan uit vier toekomstscenario’s voor het Nederlandse klimaat rond 2050, 2100 en 2150. Twee van deze scenario’s laten de gevolgen zien als de CO2-uitstoot sterk blijft stijgen, de andere twee laten de gevolgen zien als de CO2-uitstoot sterk omlaag gaat. Volgens Maarten van Aalst, directeur van het KNMI, moet Nederland zich in elk geval voorbereiden op steeds zwaardere weersomstandigheden.

Scenario’s met droger en natter klimaat

Het andere onderscheid is gebaseerd op de mogelijke veranderingen in neerslag. Voor lage en hoge uitstoot is er een ‘nat’ scenario waarin de winters flink natter worden en de zomers licht verdrogen, en een ‘droog’ scenario waarin de winters licht vernatten en de zomers sterk verdrogen. Dit onderscheid heeft het KNMI gemaakt omdat het toekomstige klimaat in Noord-Europa waarschijnlijk natter en in Zuid-Europa juist droger wordt. Nederland ligt in een overgangsgebied.

Maarten van Aalst, directeur van het KNMI: ‘Ook Nederland moet zich voorbereiden op steeds zwaardere weersomstandigheden.’

Hittegolven

Hittegolven zullen volgens het KNMI in de toekomst vaker voorkomen. Ze worden nog heter en houden langer aan. In de scenario’s met een hoge CO2-uitstoot komt aan het eind van deze eeuw 40°C bijna elk jaar voor. Maar ook in de scenario’s met een lage uitstoot zal Nederland steeds vaker te maken krijgen met tropische hitte.

Wat zijn de KNMI’23-klimaatscenario’s?

De nieuwe KNMI-klimaatscenario’s vervangen de KNMI’14-klimaatscenario’s. Ze vertalen de wereldwijde klimaatprojecties van het IPCC naar Europees en Caribisch Nederland. De KNMI’23-klimaatscenario’s zijn gebaseerd op de inzichten uit het IPCC-rapport van 2021.