Buurtdashboard biedt inzicht in opgaven klimaatadaptatie per buurt

Gepubliceerd 14 mei 2024

In de Klimaateffectatlas vind je vanaf nu het Buurtdashboard: een tool waarmee je per buurt inzicht krijgt in verschillende opgaven op het gebied van klimaatadaptatie. Gemeenten kunnen het dashboard bijvoorbeeld gebruiken om te bepalen welke opgaven in een buurt urgent zijn of om te bekijken waar kansen liggen voor klimaatadaptatie.

Welke informatie vind je in het Buurtdashboard?

In het Buurtdashboard kun je bijvoorbeeld bekijken hoe groen een buurt is en of het groen in openbaar gebied of juist in niet-openbaar gebied ligt. Ook kun je per buurt bekijken welke gevoelstemperaturen op een hete zomerdag het meest voorkomen. Nog een paar voorbeelden van indicatoren die je kunt bekijken: hoeveel procent van de inwoners heeft moeite met rondkomen of is ernstig eenzaam? Deze laatste indicatoren zijn belangrijk om mee te nemen als je wilt bepalen hoe kwetsbaar een buurt is voor hitte. Mensen met weinig sociale contacten lopen bijvoorbeeld een groter risico op gezondheidsproblemen tijdens hete periodes.

Afbeelding: uitsnede van het Buurtdashboard in de Klimaateffectatlas

Wat kun je met het Buurtdashboard?

Je kunt het Buurtdashboard gebruiken om voor een buurt verschillende indicatoren te bekijken en deze te vergelijken met andere buurten. Of je kunt voor een bepaalde buurt bekijken wat de grootste opgaven zijn op het gebied van klimaatadaptatie. Het buurtdashboard laat voor elke indicator zien wat de statistieken zijn op buurtniveau en gemeenteniveau. Je kunt bijvoorbeeld kijken of het percentage groen in een buurt sterk afwijkt van het percentage groen in andere buurten van je gemeente. Daarnaast kun je de statistieken van een buurt vergelijken met andere buurten van hetzelfde wijktype.

Wie heeft het Buurtdashboard ontwikkeld?

Het Buurtdashboard is ontwikkeld door stichting CAS (Climate Adaptation Services), in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam en Deltares. De meeste statistieken zijn gebaseerd op informatie uit de Klimaateffectatlas. Een aantal statistieken komen van andere bronnen, zoals van het CBS en het RIVM.


Meer informatie