Helft Nederlanders heeft overlast door hitte

Gepubliceerd 29 februari 2024

Steeds meer Nederlanders ervaren de negatieve effecten klimaatverandering. Zo heeft bijna de helft van alle Nederlandse balkon- en tuinbezitters overlast door hitte. Dit blijkt uit onderzoek van Multiscope in opdracht van Stichting Steenbreek onder 1.058 Nederlanders met een tuin of balkon. Daarnaast heeft één van de drie ondervraagden te maken met wateroverlast door extreme regen. Een jaar geleden was dat nog één van de vier ondervraagden.

Hitte vooral in randstad en oosten, wateroverlast vooral in zuiden

De gevolgen van hitte worden vooral gevoeld in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Oost-Nederland. Ruim 50% van de ondervraagden die daar woont, ervaart overlast door hitte. In Zuid-Nederland is het grootste probleem wateroverlast door extreme regen. Daar zegt 40% van de ondervraagden dat ze hiermee te maken hebben.

Tuinen liggen toch nog vol tegels

Een groenere tuin helpt om hitte- en wateroverlast te verminderen. Negen van de tien ondervraagden weet dat. Toch heeft nog altijd een kwart van hen een volledig versteende tuin. Daarbij heeft maar 45% van de ondervraagden het afgelopen jaar zijn of haar tuin of balkon vergroend. Een jaar geleden was dat nog 49%.

Tegen de tegeltax

Wie is er verantwoordelijk voor de verdere vergroening van dorpen en steden? Tachtig procent van alle ondervraagden wijst naar het Rijk. Toch is zes van de tien ondervraagden fel tegen een verplichte belasting op tegels in de tuin. Opvallend is dat Nederlanders met een modaal tot twee keer modaal inkomen de grootste tegenstanders zijn: 63% van hen is tegen een tegeltax.

Over Stichting Steenbreek

Stichting Steenbreek streeft sinds 2015 naar een duurzame vergroening van de leefomgeving. Het fundament van Steenbreek rust op vier kernthema's: biodiversiteit, klimaatadaptatie, sociale cohesie en gezondheid. Er hebben zich 186 gemeenten aangesloten bij Stichting Steenbreek. De stichting zet zich samen met gemeenten, provincies, waterschappen, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, kennis- en onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties dagelijks in voor het vergroenen van tuinen en burgers bewust maken van de belangen hiervan.