Kaarten laten zien waar verzilting toeneemt door zeespiegelstijging

Gepubliceerd 22 februari 2024

De zeespiegel stijgt door klimaatverandering, waardoor verschillende plekken in Nederland verzilten: zoetwater wordt daar zouter. In de Klimaateffectatlas staan sinds kort kaarten over verzilting door zeespiegelstijging. Deze laten zien welke gebieden gevoelig zijn voor verzilting en waar de verdeling van het beschikbare zoete rivierwater over de Nederlandse binnenwateren in de knel komt.

Verschillende verziltingskaarten

Zout zeewater kan op drie manieren in ons zoetwater terechtkomen: via het grondwater, via de riviermonding en via sluizen. De kaarten in de Klimaateffectatlas laten verzilting zien via het grondwater en via de riviermonding. Daarbij bieden ze inzicht bij verschillende scenario’s van zeespiegelstijging. De atlas bevat de volgende kaarten over verzilting:

  • Hoe diep zit het zoute grondwater?
  • Waar vindt verzilting via grondwater plaats?
  • Wat zijn de belangrijkste oorzaken van verzilting via grondwater?
  • Verandering doorspoelwatervraag: door verzilting moeten sloten meer worden doorgespoeld om het water zoet te houden.
  • Verzilting via de riviermonding Rijn-Maas
In het gebied op de kaart hierboven komen alle drie de vormen van verzilting voor. Je ziet op de kaart van links naar rechts de afbeeldingen ‘Sluizen’, ‘Grondwater’ en ‘Riviermonding’.

Kaartverhaal geeft toelichting

Het kaartverhaal legt uit hoe zout zeewater in ons zoetwater terecht kan komen en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn voor verschillende sectoren. Ook geeft het verhaal een toelichting bij de kaarten, en kun je lezen welke conclusies je kunt trekken uit de kaarten. Het kaartverhaal eindigt met een belangrijke boodschap en toont drie oplossingsrichtingen voor hoe we in de toekomst kunnen omgaan met verzilting vanuit de zee.

Boodschap: verzilting tegengaan kan, maar vraagt veel

De boodschap van het kaartverhaal is dat we de verzilting van het zoetwater in Nederland kunnen tegengaan, maar dat dit wel veel vraagt van hoe we met ons water omgaan. En voor sommige gebieden moeten we misschien wel accepteren dat ze tijdelijk of permanent verzilten. Want zelfs als we al het water optimaal verdelen, is er waarschijnlijk niet altijd genoeg water om verzilting te blijven bestrijden.