De mens staat centraal op het Nationaal Congres Klimaatadaptatie

Gepubliceerd 13 mei 2024

Op maandag 17 juni vindt het Nationaal Congres Klimaatadaptatie plaats. Dit congres is een samenwerking tussen een ministerie en een provincie: ‘een primeur’, volgens Wieke Tas (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en Stef Meijs (Provincie Utrecht). De organisatoren willen een brede doelgroep aantrekken: “We willen de mensen bereiken die niet elke dag met klimaatverandering bezig zijn.”

Afbeelding: Wieke Tas is afdelingshoofd Klimaatadaptatie bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), Stef Meijs is programmamanager Klimaatadaptatie bij de Provincie Utrecht.

Hoe kwamen jullie tot deze samenwerking en wie hopen jullie te bereiken?

Stef: “Het idee voor een nieuw congres over klimaatadaptatie leeft al langer bij beide organisaties. Wieke en ik kennen elkaar uit de tijd dat ik nog bij het ministerie werkte.”

Wieke: “Waar we allebei enthousiast van worden, is dat we met dit congres vooral de mensen willen bereiken die niet elke dag met klimaatverandering bezig zijn. Maar die er wél wat mee moeten. Klimaatadaptatie is voor veel meer partijen urgent dan alleen voor ambtenaren. Het congres is interessant voor woningcorporaties, bouwbedrijven, ggd’s en andere gezondheidsinstellingen, voor opleidingen, maar ook voor studenten. Natuurlijk zijn ambtenaren welkom, maar dan liefst ook degenen met andere portefeuilles dan klimaat. Ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld.”

Stef: “We hopen op een zeer gemengd publiek vanuit publieke en private partijen. We focussen daarbij op drie thema’s: de gebouwde omgeving, gezondheid en onderwijs.”

Hoe bereik je zo’n nieuwe en diverse doelgroep?

Stef: “Dat is een uitdaging. We nodigen mensen uit via onze eigen netwerken en via-via. We vragen genodigden heel nadrukkelijk om mensen uit hun omgeving voor wie het thema relevant is mee te nemen of in te seinen. Je zou deze dag kunnen zien als een masterclass klimaatadaptatie. Onze programmering is zó actueel en gevarieerd, dat je in een dag een enorme dosis kennis kunt opdoen waar je verder mee kunt.”

Wieke: “Dat is ook een belangrijke doelstelling van het congres: dat bezoekers ermee aan de slag kunnen.”

Op het programma staat onder meer een workshop over het betrekken van jonge mensen bij besluiten over de toekomst, een sessie over klimaatbestendig wonen voor sociale huurders, een klimaatspel, een excursie naar een groenblauw schoolplein…

Wieke: “Ja, klopt, we zijn heel blij met die variatie. Niet alleen in onderwerpen, maar ook in vorm. Het zijn nu eens niet allemaal paneldiscussies, je kunt vaak ook zelf aan de slag.”

Wat is voor jullie het meest onderscheidende thema van het congres?

Wieke: “Klimaatrechtvaardigheid is een nieuw en heel relevant thema. Die invalshoek staat heel ver af van de technische bril waarmee we meestal naar klimaatadaptatie kijken.”

Stef: “Mee eens. We moeten als samenleving veel meer moeite doen om mensen mee te nemen die we niet zomaar bereiken. De armste wijken zijn vaak de warmste wijken. De mensen die daar wonen bereik je door verbinding te leggen met andere onderwerpen, zoals gezondheid, eenzaamheid, sociale samenhang.”

Wie hopen jullie op het congres te zien, als het gaat om klimaatrechtvaardigheid? De bewoners van die warme wijken zullen zelf niet zo snel komen.

Stef: “Dat realiseren we ons maar al te goed. We hopen dat instellingen uit de sociale sector naar het congres komen, of bijvoorbeeld instanties in de wijk die zich bezighouden met gezondheid. Wijkverpleging bijvoorbeeld. Maar in alle eerlijkheid zal dat laatste niet meteen gebeuren, denk ik.”

Wieke: “Gemeenteambtenaren met zorg in hun portefeuille zouden een mooie eerste opstap kunnen vormen in de richting van de wijken. Net als woningcorporaties en gemeentemedewerkers die over wonen gaan.”

Is de samenwerking tussen Rijk en Provincie een voordeel bij het bereiken van een breder publiek?

Stef: “Dat is het zeker.  Het congres is echt bedoeld voor mensen die lokaal met klimaatadaptatie aan de gang willen. Als Provincie heb je heel veel contacten met gemeentes. Zo zit je dichter op het vuur.”

Wieke: “Ook het platform Samen Klimaatbestendig, dat nauw  bij de organisatie van het congres betrokken is, speelt een belangrijke verbindende rol tussen de verschillende overheden. Ik vind dit een mooie nieuwe vorm van samenwerking. We hopen dat deze aanpak navolging gaat krijgen in andere provincies.”

Er is een mooie diversiteit aan sprekers tijdens het plenaire deel. Minister Mark Harbers staat op het programma, directeur Marko Hekkert van het Planbureau voor de Leefomgeving, maar ook schrijfster en theatermaker Marjolijn van Heemstra en zelfs De Speld.

Stef: “We combineren een stevige inhoud en gevoel van urgentie met een positieve insteek en mooie voorbeeldverhalen.”

Wanneer is dit congres voor jullie geslaagd?

Wieke: “Als mensen onderling nieuwe verbindingen leggen en genoeg handvatten meekrijgen om aan de slag te gaan.”

Stef: “Ik zou het fijn vinden als deelnemers naar buiten komen met het gevoel dat deze dag anders was dan andere evenementen rondom klimaatadaptatie. Dat deze dag er echt uitspringt en dat ze nieuwe invalshoeken hebben leren kennen.”

Nationaal congres klimaatadaptatie
Maandag 17 juni, 10.00 – 17.00 uur
Locatie: NBC Congrescentrum Nieuwegein

Meld je aan