Storymap brengt maatregelen in beeld die zijn uitgevoerd met de Impulsregeling

Gepubliceerd 19 februari 2024

Met de Impulsregeling Klimaatadaptatie konden werkregio’s in Nederland tot eind 2023 bij het Rijk een subsidie aanvragen voor adaptatiemaatregelen. Jurg Gons, stagiair bij Rijkswaterstaat, is bij negen gemeenten en één provincie op bezoek geweest om maatregelen te bekijken die ze hebben uitgevoerd met behulp van de Impulsregeling Klimaatadaptatie. Deze maatregelen heeft hij in beeld gebracht in een storymap. Ook heeft hij de gemeenten en de provincie geïnterviewd over de maatregelen.

Op basis van zijn bezoeken en de interviews doet Jurg Gons tien aanbevelingen aan het Rijk om gemeenten te helpen bij klimaatadaptatie. Een samenvatting van deze aanbevelingen lees je hieronder.

Ondersteun gemeenten meer met praktische kennis

Ondersteun gemeenten meer met kennis die ze direct kunnen toepassen in de praktijk. Daar hebben ze meer aan dan aan theoretische kennis. Bijvoorbeeld kennis over het effect van maatregelen in de praktijk.

Ondersteun gemeenten bij het stimuleren van inwoners

Gemeenten komen er vaak niet aan toe om inwoners te stimuleren tot klimaatadaptatie. Dat geldt vooral voor kleinere gemeenten. Ze zouden bijvoorbeeld vaker ondersteund kunnen worden met een klimaatcoach, die inwoners kan vertellen over en helpen met adaptatiemaatregelen.

Zorg dat klimaatadaptatie gaat leven op alle afdelingen

Klimaatadaptatie is niet altijd bekend bij andere afdelingen. Het zou goed zijn als het onderwerp in de hele organisatie onder de aandacht komt, zodat klimaatadaptatie breder gedragen wordt. Dat kan bijvoorbeeld door educatieve programma’s voor ambtenaren op te zetten.

Ondersteun gemeenten bij het opzetten van subsidieregelingen

Voor gemeenten kost het vaak veel tijd en moeite om zelf subsidieregelingen op te zetten voor bijvoorbeeld inwoners en bedrijven. Daar kunnen bepaalde gemeenten steun bij gebruiken, bijvoorbeeld in de vorm van trainingen.

Maak subsidieregelingen voor gemeenten laagdrempelig

Het kost gemeenten vaak ook veel moeite om zelf subsidies aan te vragen. Het zou hen helpen als de aanvraag laagdrempeliger is, bijvoorbeeld door alle subsidieregelingen volgens dezelfde systematiek op te stellen en duidelijke evaluatiecriteria op te stellen. De impulsregeling was een goed voorbeeld van een laagdrempelige subsidieregeling.

Houd online kennis over klimaatadaptatie overzichtelijk

Er is veel kennis beschikbaar over klimaatadaptatie. Dat maakt het voor gemeenten vaak moeilijk behapbaar. Het is daarom belangrijk om het aanbod aan kennis overzichtelijk en relevant te houden.

Zorg voor subsidies of richtlijnen in plaats van meer kennis

Bij het opstellen van plannen voor klimaatadaptatie hebben gemeenten meer aan concrete hulpmiddelen, zoals subsidieregelingen, richtlijnen of checklists. Richt je daarom meer op de ontwikkeling van dat soort hulpmiddelen dan op het uitbreiden van kennis over klimaatadaptatie.

Help gemeenten bij het monitoren van maatregelen

Gemeenten hebben hulp nodig bij het ontwikkelen van een systematiek voor het monitoren van adaptatiemaatregelen. Een goede monitoring helpt hen om te beoordelen welke maatregelen effectief zijn.

Stimuleer samenwerking met werkregio’s

Stimuleer als Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie de samenwerking tussen gemeenten en werkregio’s. Gemeenten kunnen binnen de werkregio of tussen werkregio’s bijvoorbeeld kennis delen over effectieve maatregelen of over succesvolle manieren van monitoring.

Stimuleer natuurlijke maatregelen

Bij een volgende subsidieregeling is de aanbeveling om als voorwaarde te stellen dat de maatregelen duurzaam zijn en afgestemd op het natuurlijk systeem. Bij de Impulsregeling Klimaatadaptatie kon je bijvoorbeeld ook subsidie aanvragen voor technische maatregelen zoals infiltratiekratten, die minder duurzaam zijn en veel meer onderhoud vragen.