Verslag sessie B4: De ‘Gereedschapskist’ van het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie

Naam sessietrekker: Kim van Nieuwaal
Naam verslaglegger: Sandy Hofland       
Mailadres verslaglegger: Sandy@climateadaptationservices.com

Doel

  • inzicht geven in wat er op het portaal te vinden is en enthousiasme daarvoor kweken
  • als multiplier dienen: als iedere deelnemer de bevindingen deelt en enthousiasme uitdraagt, dan vergroot dat de bekendheid
  • inzicht in de links en afstemming tussen DPRA, NKWK Klimaatbestendige Stad en NAS
  • ‘gebruikerspanel’: suggesties verzamelen voor aanpassingen of nieuwe ideeën (ook nadien zeer welkom)
  • laten zien dat het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie vraaggestuurd is.

B4-190613MB244

Inhoud

Er is een ‘live’ rondleiding gegeven door verschillende tools die voor iedereen gratis toegankelijk zijn: het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie, de Klimaateffectatlas, de NAS-adaptatietool, de Klimaatschadeschatter en de Toolbox Klimaatbestendige Stad.

Uitkomsten

Er kwamen positieve reacties vanuit de zaal. Daarnaast leverde de demo een aantal interessante vragen op die relevant zijn voor de beheerders van de verschillende tools. Een greep uit de vragen: “Waarom laat de Klimaateffectatlas maar één scenario voor 2050 zien?”, “Is het mogelijk om zelf bollen toe te voegen in de NAS-adaptatietool?”, “Worden uiteindelijk ook schadegetallen voor paalrot door droogte geformuleerd?”

Belangrijkste leerpunten

Deze ‘demonstratiesessie’ voorziet blijkens het aantal deelnemers (meer dan 40) en de enthousiaste reacties in een concrete behoefte. Voor volgende conferenties is een dergelijke sessie wellicht ook weer het overwegen waard.

Vervolgafspraken

Deelnemers aan de sessie zijn uitgenodigd om hun ervaringen en voorbeelden door te geven aan de helpdesk van het Kennisportaal om ook zo bij te dragen aan de verdere ontwikkeling daarvan.

Quote van de dag

“Geweldig om te zien hoe tools ontwikkeld vanuit DPRA, NKWK KBS en NAS zo mooi op elkaar aansluiten en in samenhang gebruikt kunnen worden.” (deelnemer)

“Wat je met de Klimaateffectatlas inmiddels kan - bijvoorbeeld met de nieuwe wateroverlastkaarten - is echt indrukwekkend, grote complimenten.” (deelnemer)

Contactgegevens

Sandy Hofland, Sandy@climateadaptationservices.com


Nationaal Congres Klimaatadaptatie