Werksessies en excursie

Tijdens het Nationaal Congres Klimaatadaptatie konden de deelnemers kiezen uit 23 deelsessies en een excursie. Hieronder staat een overzicht van het programma, met links naar de afzonderlijke verslagen.

A1. ‘It’s the behaviour, stupid!’

A2. Help! Ik moet een risicodialoog voeren

A3. Anders samenwerken aan goed wonen: Klimaatadaptatie samen met bouwers, huisvesters, gemeenten en bewoners

A4. Klimaatadaptatief bouwen: juridisch is al veel mogelijk

A5. De vergeten koeltevraag in de energietransitie

A6. Hitte en gezondheid: waar begin je en wat kun je morgen al doen?

A7. Laat de kleine beestjes en pollen het groene feestje niet bederven

A8. Wat zijn de gevolgen van de droogte op lokaal niveau en wat kun je eraan doen?

A9. Is de verzekerbaarheid van klimaatrisico’s houdbaar?

B1. Klimaatadaptatie: Samen aan de slag!

B2. Samenwerken in de regio voor een klimaatbestendige landbouw

B3. Klimaatadaptatie: regelen of aanbesteden?

B4. De ‘gereedschapskist’ van het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie

B5. Klimaatadaptatie op wijkniveau

B6. Hoe houden we huidkanker van het lijf?

B7. Kick-off Community of Practice Klimaat en infra: Ervaringen uit de praktijk delen!

B8. Natuurdialoog klimaatadaptatie – vervolg op de werkconferentie van 7 mei

B9. Op bezoek bij Proeftuin de WaterStraat: dé testlocatie voor klimaatadaptieve producten

C1. Help! Ik moet een risicodialoog voeren

C2. Omgevingsvisie: Wat zegt de NOVI/POVI/GOVI over klimaatadaptatie?

C3. Keuzes bij het maken van een hittebestendige openbare ruimte

C5. Klimaatadaptatie en waardecreatie

C6. Klimaatverandering en gezondheid: Wat zou jij nog willen weten?

C10. Klimaatadaptatie in de praktijk: Voorbeeldenboek en case ‘Hemelwatersysteem Maassluis West’