Verslag sessie A9 - Is de verzekerbaarheid van klimaatrisico’s houdbaar?

Naam sessietrekker: Timo Brinkman (Verbond van Verzekeraars), Hanneke Schuurmans (Bluelabel) en Gijs Kloek (Achmea)
Naam verslaglegger: Timo Brinkman                      
Mailadres verslaglegger: t.brinkman@verzekeraars.nl

Doel van de sessie

In deze sessie gingen Timo Brinkman (Verbond van Verzekeraars), Hanneke Schuurmans (Bluelabel) en Gijs Kloek (Achmea) in op de nieuwste inzichten en vraagstukken binnen de verzekeringswereld rond verzekerbaarheid van klimaatrisico’s.

A9-190613MB093

Inhoud

Het Verbond onderzoekt samen met partners hoe we als verzekeraars én maatschappij zo goed mogelijk kunnen inspelen op veranderende risico’s, en deze verzekerbaar kunnen houden. Elke schadeclaim wordt immers betaald uit de premie. Verzekeraars zien de gevolgen van klimaatverandering nu al terug in de oplopende schadelast.

Dat betekent ook dat verzekeren alléén niet de oplossing is. We moeten land en gebouwen anders inrichten en gebruiken, zodat we zo goed mogelijk tegen de gevolgen van klimaatverandering bestand zijn. Hiervoor moet de bewustwording omhoog en op dat vlak kunnen we elkaar goed versterken. Denk aan de infographic ‘Verzekerbaarheid klimaatrisico’s’, die het Verbond samen met het ministerie van IenW heeft ontwikkeld, en ook de in mei gepubliceerde toolkit ‘MKB Klimaatproof’.

Verzekeraars kunnen hun klanten natuurlijk ook helpen bij het nemen van preventieve maatregelen. Zo wil Interpolis samen met partner Groendakcoach zoveel mogelijk geschikte platte daken in Nederland groen maken. Groene daken houden 25 liter water vast per vierkante meter, wat wateroverlast en -schade kan voorkomen. Ook dempt het de hitte, en slijt het dak minder snel. Met deze actie kan Interpolis zorgen voor een veilige aanleg tegen een gunstige prijs, waarbij ze deelnemers ook helpt aan een overzicht van beschikbare subsidies per gemeente. De actie staat open voor iedereen, maar klanten van Interpolis ontvangen een jaar lang 10% korting op de premie van de Interpolis Woonhuisverzekering en gratis speciale mest voor groene sedumdaken.

Vorig jaar hebben verzekeraar Achmea, ingenieursbureau Royal HaskoningDHV en adviesbureau Nelen & Schuurmans de digitale service BlueLabel (www.bluelabel.net) gelanceerd.  BlueLabel is een digitale service die overheden en bedrijven in staat stelt de klimaatopgaven scherp te krijgen en gericht maatregelen te nemen. Het is de eerste klimaatscan ter wereld die tot op huisniveau de klimaatopgaven concreet maakt door middel van een label. BlueLabel is gestart met het inzichtelijk maken van de wateroverlast, maar heeft sinds ook uitgebreid naar alle vier de klimaatthema’s. De digitale service is beschikbaar voor heel Nederland en is op diverse manieren te ontsluiten, zoals websites en dashboards. Zo is er een beleidsmonitoringsdashboard ontwikkeld dat in één oogopslag de status van de gehele stad, de wijken en de buurten weergeeft. Vervolgens kunnen ook alle individuele huizen worden getoond. Zo is het een ideaal hulpmiddel voor de klimaatdialogen.

Als er dan tóch schade is, dan moet je hier een zo efficiënt mogelijk compensatiesysteem voor hebben. De meerwaarde van verzekeringen is dan ook niet alleen bijdragen aan inzicht, bewustwording en preventie, maar ook de snelle en efficiënte schadeafhandeling, waardoor je veel vervolgschade en maatschappelijke onrust kunt voorkomen. Om die reden heeft het Verbond haar leden, vrijblijvend, geadviseerd om lokale overstromingen op te nemen in de verzekeringsdekkingen, zodat consumenten en bedrijven niet in een gat vallen tussen verzekeringsdekking en overheidscompensatie bij rampen. Dat advies wordt nu uitgewerkt door de verzekeraars.

Uitkomsten

Zie inhoud

Belangrijkste leerpunten

De meerwaarde van verzekeringen zit in bijdragen aan inzicht (met data), bewustwording en klanten helpen met preventie, en snelle en efficiënte schadeafhandeling. Verzekeren alléén is echter niet de oplossing: door middel van preventie moet het risico omlaag.

Quote van de dag

‘Eérst komt preventie, dan verzekeren.’

Contactgegevens

http://verzekeraars.nl/klimaat

https://bluelabel.net/

https://www.interpolis.nl/verzekeren/slimme-oplossingen/groene-daken


Nationaal Congres Klimaatadaptatie