Verslag sessie A3: Anders samenwerken aan goed wonen: Klimaatadaptatie samen met bouwers, huisvesters, gemeenten en bewoners

Naam sessietrekkers: Marlou Boerbooms, Jos Thomaes
Naam verslagleggers: Marlou Boerbooms, Jos Thomaes
Mailadres verslagleggers: mboerbooms@zeelandnet.nl, j.thomaes@greenmobilitypartner.nl

Doel van de sessie

Inzicht vergroten in de vraag: hoe komen we via (keten)samenwerking tot een gedeelde ambitie op klimaatadaptatie in een gebied? Marlou Boerbooms deelt de conclusies uit de Nationale Dialoog Klimaatadaptatie Nieuwbouw die op 27 mei plaatsvond en waarbij haar tafel inzoomde op het thema Anders samenwerken. Jos Thomaes neemt de deelnemers mee in de kansen die duurzame mobiliteit biedt voor een groene klimaatadaptieve leefomgeving. Hierna gaan we aan de slag met de vragen: wat levert klimaatadaptatie de verschillende partijen op aan waarde?

A3-190613MB028

Inhoud

We starten met acht vragen aan de deelnemers via het online poll-systeem Kahoot! Vervolgens presenteert Jos Thomaes Klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit. De helft van onze buitenruimte gaat naar mobiliteit. Als we daarmee slimmer en duurzamer omgaan, kan dit ruimte bieden aan vergroening van onze leefomgeving. Met mooie voorbeelden, waarbij duurzame mobiliteit onderdeel is van wonen, liet Thomaes zien dat parkeerruimte ingewisseld wordt voor een parkachtige woonomgeving. Dit lukt alleen wanneer de duurzame mobiliteit die wordt aangeboden, goed functioneert. Elektrische deelauto’s moeten voor de bewoners betaalbaar, beschikbaar, veilig, comfortabel en persoonlijk zijn, zodat een bewoner op zijn of haar moment hiervan gebruik kan maken. Digitale techniek zoals apps helpen daarbij. De presentatie biedt inspiratie voor nieuwe vormen van samenwerking.

Na de presentatie gaan de deelnemers zelf aan de gang met vier vragen:

  • Wat is mijn ambitie?
  • Welke partners heb ik nodig?
  • Welke koppelkansen zie ik?
  • Wat kan ik vandaag doen?

Op post-its schreven de deelnemers hun ideeën op (zie foto’s met de uitkomsten).

Na bespreking van de resultaten geeft Marlou Boerbooms een terugkoppeling van de resultaten van de tafel Anders samenwerken tijdens Nationale Dialoog Klimaatadaptatie nieuwbouw van 27 mei. Opvallend was dat zowel de deelnemersgroep naar deskundigheid alsook de resultaten van deze sessie heel vergelijkbaar waren.

Uitkomsten

Het was een mooie sessie met een zeer betrokken en deskundige deelnemersgroep.

In de discussie die ontstond, bleek behoefte aan het leggen van prioriteit bij het uitwerken van klimaatadaptatie in bestaande bouw en bestaande gebiedsontwikkeling. Spontaan wisselden deelnemers voor hen belangrijke informatie uit. Laurens Muilwijk van corporatie OFW deelde het ideeënboek voor Water Sensitive Urban Design. Paula Bijlsma van de gemeente Zwolle deelde de ervaring vanuit Zwolle waarbij meer dan 40 partners samenwerken aan klimaatadaptatie. Joost de Haan van Waterwindow deelde een voorbeeld van communicatie met bewoners. Marlou Boerbooms deelde het inspiratieboekje Woningcorporaties en klimaatadaptatie Samenwerken aan goed wonen.

Belangrijkste leerpunten

Samenwerken brengt ons verder. Deelnemers vinden het belangrijk uit te wisselen wat er in de regio’s gebeurt. Kennisdeling is belangrijk maar om met Reint Jan Renes te spreken: het gaat niet over de feiten maar om handelingsperspectief. Nudges waardoor klimaatadaptatie gemeengoed wordt.  Het willen en kunnen faciliteren. Partners vroegtijdig betrekken en ook breed kijken zoals vandaag in de sessie mobiliteit onderdeel van de focus was. Er wordt uitgezien naar een dialoog bestaande bouw.

Vervolgafspraken

Uit de sessie kwam naar voren dat de deelnemers op zoek zijn naar concrete voorbeelden. Marlou Boerbooms heeft toegezegd aan de deelnemers om informatie te delen. Deelnemers hebben daartoe hun mailadres achtergelaten. De linkjes van bovengenoemde voorbeelden zijn toegestuurd aan de deelnemers, inclusief de presentatie en resultaten. Er bleek dat er behoefte is aan een implementatie van duurzame mobiliteit zodat dit onderdeel wordt van wonen. Graag zien zij daarvoor aandacht in de dialoog de bestaande bouw.

Quote van de dag

“Begin vandaag, dan heb je morgen in de hand”, van de dagvoorzitter Helga van Leur.

“Het gaat om meer kwaliteit van leven en klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit kunnen zich versterken. Want wie wil er nu niet wonen in een groene woonomgeving waarbij je schoon, veilig, betaalbaar en comfortabel kan reizen van A naar B wanneer jou dat uitkomt!” Jos Thomaes, Green Mobility Partner.

Contactgegevens

Jos Thomaes, +31 6 18 66 34 31, j.thomaes@greenmobilitypartner.nl

Marlou Boerbooms,  +31 6 51 22 54 42, mboerbooms@zeelandnet.nl


Nationaal Congres Klimaatadaptatie