Verslag sessie A5: Het vergeten Koeltevraagstuk

Naam sessietrekkers: Jan Engels en Froukje de Vries
Naam verslaglegger: Jan Engels
Mailadres verslaglegger: jan.engels@klimaatverbond.nl

Doel van de sessie

Het agenderen van de koeltebehoefte en de daarmee samenhangende energievraag in z’n volle breedte.

A5-190613MB080

Inhoud van de sessie

Is koeltevraagstuk in beeld bij de gemeenten?
De effecten van het koeltevraagstuk
Kwetsbare groepen
De gebruiker in kaart brengen – handelingsperspectief bieden

Discussiepunten:

  • Bedrijven/kantoren
  • Jaarlijkse opgave van 10.000 woningen bijbouwen
  • Te goed geïsoleerde woningen, met nadelige effecten in de zomerperiode
  • Kan je niet energie per vierkante meter als norm gebruiken?
  • Het koeltevraagstuk als een bouwtechnisch vraagstuk zien, met bouwkundige oplossingen
  • Het gebrek aan normen voor het koeltevraagstuk
  • Koeltevraagstuk bevindt zich nog in de agenderende fase
  • Gezondheid is een belangrijk thema binnen dit vraagstuk. Kwetsbare groepen in huurwoningen krijgen er immers mee te maken. Wat kunnen we deze mensen bieden?

Uitkomsten

De werksessie heeft bevestigend gewerkt: er wordt niet beleidsmatig en gestructureerd nagedacht over deze kwestie. Normen zouden hierbij kunnen helpen. Ook al zijn er best goede technieken beschikbaar (bijv. bouwkundig en warmte/koudeopslag), in de praktijk gaat het vaak mis.

Het agenderen is daarmee geslaagd.

Belangrijkste leerpunten

Ook bij agenderen is het belangrijk om – indien van toepassing – goede mogelijkheden (zie warmte/koudeopslag) al wel te benoemen, dus te erkennen dat er wel goede voorbeelden zijn. En: consequent blijven benoemen wat je doel van de sessie is: waar gaat het wél over, en dus ook, waar gaat het níet over.

Vervolgafspraken

Interesse is gewekt voor medewerking aan een eerste zomerproef in 2019.

Quote van de dag

Een flat werd gerenoveerd, maar de woningcorporatie luisterde niet naar de bewoners en nam alleen isolatiemaatregelen. Hierdoor werd het effect van de hitte vergroot tijdens de zomerperiode. Quote: “Voor de renovatie waren het prima en gewilde woningen. Nu is het een ramp.” (bewoner uit Vlaardingen)

Contactgegevens

Froukje de Vries – F.de.vries@hva.nl

Jan Engels – Jan.Engels@klimaatverbond.nl


Nationaal Congres Klimaatadaptatie